Eén op drie pensioenfondsen met tekorten

'De Belgische bedrijfspensioenfondsen blijven voor het eerst op hun cash zitten', zegt Philip Neyt, de voorzitter van de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen (BVPI). De aarzeling van de bedrijfspensioenfondsen om hun nieuwe bijdragen weer te beleggen, is te wijten aan de daling van hun vermogen met 20 procent in 2008. 'Herinvesteringen laten op zich wachten tot de markten stabiliseren.'

(tijd) - Een derde van de Belgische bedrijfspensioenfondsen zakte in 2008 onder de minimumdrempels van de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen (CBFA) wat betreft de dekkingsgraad voor hun toekomstige verplichtingen. Liefst 73 van de 250 bedrijfspensioenfondsen moesten een herstelplan indienen bij de CBFA, waarvan de toezichthouder dan de naleving opvolgt.

'Het gros van de herstelplannen werd goedgekeurd door het directiecomité van de CBFA', legt Hein Lannoy, de woordvoerder van de CBFA uit. 'De betrokken instellingen zullen de tekorten tegen eind 2009 aanzuiveren. Een aantal deed dat al spontaan in 2008 om een herstelplan te vermijden.' Volgens de CBFA heeft geen enkel fonds problemen om te voldoen aan zijn verplichtingen op korte termijn. De voorzitter van de BVPI beaamt dit. 'De bijdragen van werknemers en werkgevers overtreffen de uitkeringen nog steeds, zodat de pensioenfondsen geen liquiditeitsproblemen kennen.'

Bedrijfspensioenfondsen beleggen traditioneel met een horizon op een zeer lange termijn. 'De bedrijfspensioenfondsen liquideren geen posities omdat hun beleggingshorizon 15 tot 20 jaar is', stelt Neyt. 'Ze kunnen de crisis een tijdje uitzitten door de lange looptijd van pensioenverplichtingen. Eén slecht jaar brengt de pensioenfondsen niet in moeilijkheden. Als de economische malaise echter nog enkele jaren aanhoudt, zal er bij bepaalde pensioeninstellingen bijkomende financiering nodig zijn.'

'Dat betekent dat het vooruitzicht van een beursheropleving de huidige tekorten kan verminderen of zelfs wegwerken', vervolgt Lannoy. '2008 was een uitzonderlijk slecht jaar, niet enkel voor de pensioenfondsen, maar ook voor de meeste beleggers.'

Geen geloof

Neyt stelt echter vast dat de pensioenfondsen zelf niet geloven in een spoedig beursherstel. 'Voor het eerst merk ik dat pensioenfondsen op hun cash blijven zitten en moeite hebben opnieuw te investeren. Maar als er niemand koopt, dan kunnen de beurzen ook niet herstellen.'

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud