Advertentie

Europa voorspelt Belgisch begrotingstekort

(tijd) - De Europese Commissie voorspelt voor dit en volgend jaar een begrotingstekort in België van respectievelijk 0,1 en 0,3 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Daarmee is de Commissie pessimistischer dan de federale regering, die uitgaat van een begrotingsevenwicht in beide jaren. Dat meldt De Tijd.

De Europese Commissie publiceerde gisteren haar halfjaarlijkse economische vooruitzichten. De Commissie verwacht dat de Belgische economie dit en volgend jaar telkens met 2,5 procent groeit. Die groeiverwachting komt ongeveer overeen met de groei waar de federale regering van uitgaat. De federale regering verwacht een groei van 2,4 procent dit en 2,5 procent volgend jaar.

De begrotingsprognoses van de federale regering en van de Commissie lopen meer uiteen. De federale regering gaat uit van een sluitende begroting in zowel 2004 als 2005. De Commissie voorspelt een begrotingstekort in beide jaren. Voor dit jaar verwacht de Commissie een tekort op de Belgische begroting van 0,1 procent van het BBP. Het beperkte tekort is volgens de Commissie te danken aan tijdelijke maatregelen ter waarde van 0,6 procent van het BBP. Het gaat daarbij onder meer om het verschuiven van een NMBS-dotatie van 2004 naar 2003, de verkoop van vastgoed en de fiscale amnestie.

Volgend jaar vallen de inkomsten uit die tijdelijke maatregelen lager uit. Bovendien zijn er in 2005 minder belastinginkomsten als gevolg van de belastinghervorming en moet België meer intrest betalen door de geplande overname van de schuld van de spoorwegmaatschappij NMBS. De overheidsinvesteringen liggen ook hoger in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, stelt de Commissie.

Die meeruitgaven en minderinkomsten worden in de begroting 2005 deels gecompenseerd door maatregelen ter waarde van 0,4 procent van het BBP. Dat betekent dat de Belgische begroting in 2005 een tekort van 0,3 procent van het BBP vertoont, voorspelt de Commissie. Bij een ongewijzigd beleid loopt dat tekort in 2006 op tot 0,5 procent van het BBP.

De woordvoerster van de federale minister van Begroting, Johan Vande Lanotte (sp.a), relativeert de Europese prognoses. 'Europa voorspelt al drie of vier jaar een begrotingstekort in België. Maar we hebben nu al zes jaar een begrotingsevenwicht of -overschot geboekt. We spreken dus wel met enige autoriteit. Het gaat trouwens maar om prognoses, die geen rekening houden met eventuele aanpassingen van de begroting.'

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud