Europees Parlement geeft fiat aan Europese betaalruimte

Het Europees Parlement heeft dinsdag ingestemd met een aantal regels die de overschakeling naar een eengemaakte Europese betaalruimte (SEPA) in goede banen moeten leiden.

(belga) Op initiatief van de banken wordt in de Europese Unie vanaf januari 2008 gaandeweg overgeschakeld op een Europees betaalsysteem. Er komen een Europees rekeningnummer en overschrijvings- en domiciliëringsformulieren. Daarnaast moet het mogelijk worden om overal in de Unie met een Europese betaal- of kredietkaart bankverrichtingen uit te voeren. Het grensoverschrijdende betalingsverkeer zou zo eenvoudiger, sneller en goedkoper moeten worden.

Het Europees Parlement keurde dinsdag een aantal spelregels goed die de financiële dienstverleners in de eengemaakte Europese betaalruimte in acht moeten nemen. In de richtlijn worden onder meer de toelatingsvoorwaarden vastgelegd, maximale uitvoeringstermijnen voor verrichtingen bepaald en een aantal voorwaarden inzake transparantie en minimumkapitaal naar voren geschoven.

Vlaamse Europarlementsleden hebben er reeds voor gewaarschuwd dat de introductie van SEPA niet mag leiden tot prijsstijgingen in het binnenlands kapitaalverkeer. De overschakeling verplicht de banken immers investeringen te doen en het risico op prijsstijgingen lijkt bovendien groter voor een land als België, waar het elektronisch betaalverkeer nu bijzonder goedkoop is in vergelijking met andere Europese landen.

In antwoord op een vraag van Europarlementslid Marianne Thyssen (CD&V) erkende eurocommissaris Charlie McCreevy reeds dat "de voordelen in sommige landen, waaronder België, minder groot kunnen zijn". McCreevy zei voorts te hopen dat de banken SEPA niet zullen aangrijpen om hogere prijzen aan te rekenen. Hij sloot een onderzoek naar concurrentieproblemen of een bijkomend wetgevend initiatief niet uit.

"Wij rekenen op de waakzaamheid van de Europese Commissie en op de verantwoordelijkheidszin van de banksector", stelt Thyssen. "We zou onlogisch en onaanvaardbaar zijn indien meer concurrentie op de tot nu toe vrij gesloten en kleine Belgische markt zou leiden tot prijsstijgingen voor het binnenlands betaalverkeer. Integendeel, ook de gewone consument en de lokaal actieve ondernemer moeten erop vooruitgaan", besloot ze.

foto belga

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud