Advertentie
Advertentie

Europese boekhoudrel over waarderingsregels

Europa weigert de nieuwe boekhoudregels voor de waardering van financiële instrumenten over te nemen. De nieuwe boekhoudnorm IFRS 9, die donderdag in voege trad, moet de waardering van financiële activa transparanter en eenvoudiger maken. De beslissing van Europa is opmerkelijk en ongezien. Het waren net de Europese regelgevers die aanstuurden op een aanpassing van de 'oude' IAS 39-norm.