FLV Fund: nettoverlies EUR 21,56 miljoen in 1e kwartaal

(tijd-nieuwslijn) - Het durfkapitaalfonds FLV Fund, dat zichzelf geleidelijk gaat opheffen tegen uiterlijk eind 2004, heeft in het eerste kwartaal 2002 een nettoverlies geleden van EUR 21,56 miljoen. Een jaar eerder verscheen een nettoverlies van EUR 42,74 miljoen in de boeken.

Het operationeel verlies kwam uit op EUR 21,97 miljoen. De overige inkomsten bedroegen EUR 0,41 miljoen.

De intrinsieke waarde van de actieve portefeuille van FLV Fund werd in het eerste kwartaal 42,48% kleiner. Eind maart bedroeg ze EUR 50,46 miljoen of EUR 3,25 per aandeel. Eind december 2001 was dit nog EUR 70,50 miljoen of EUR 5,65 per aandeel. In de daling is de kapitaalvermindering ten belope van EUR 1,36 per aandeel begrepen die werd doorgevoerd op 19 maart. De portefeuille omvatte eind maart 34 actieve bedrijven.

In het eerste kwartaal investeerde FLV Fund in totaal EUR 0,96 miljoen in bestaande portefeuillebedrijven. Van dat bedrag ging EUR 0,26 miljoen naar Acunia en EUR 0,7 miljoen naar Shazam Entertainment. Het fonds verkocht zijn belangen in Lexiquest en Onset Technology Europe, wat EUR 0,13 miljoen opbracht.

Sinds eind maart investeerde FLV Fund EUR 0,83 miljoen in de portefeuillebedrijven Captor (EUR 0,57 mln), Syvox Corporation (EUR 0,14 mln) en M-Commerce Ventures (EUR 0,12 mln). De risicokapitaalinvestering Voice IQ werd voor EUR 0,15 miljoen verkocht.

Eind maart bedroeg de kaspositie van FLV Fund EUR 15,64 miljoen. Een jaar eerder was dat nog EUR 42,75 miljoen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud