Fortis schittert door afwezigheid op VFB 'Dag van de Tips'

André Bergen, gedelegeerd bestuurder van KBC spreekt de beleggers toe op de 'Dag van de Tips'. (foto: Lieven Van Assche) ©Lieven Van Assche

Geen Fortis op de 'Dag van de Tips', de jaarlijkse happening van de VFB, de Vlaamse Federatie van Beleggers en Beleggingsclubs. Toch was de gedecimeerde bank-verzekeraar het gespreksonderwerp van de dag in de Antwerpse Metropolis.

(tijd) - Filip Dierckx, huidig CEO van de geplaagde bank, zegde op het laatste moment af. Des nachts werd zelfs de stand van Fortis in alle stilte afgebroken. 'Logisch ook', meent analist Gert De Mesure. 'De onduidelijkheid bij het personeel van Fortis is minstens even groot als bij de beleggers.

Dat die beleggers met veel vragen zitten, moge duidelijk zijn. Maurice Lippens is kop van jut, bij de kleine belegger, maar opvallend vaak wordt ook de politiek en de CBFA met de vinger gewezen.

'Bovenal is het overheersende gevoel gelatenheid', meent Paul D'Hoore, die toegeeft doodop te zijn na de laatste weken. D'Hoore ziet opvallend veel gelijkenissen tussen de huidige gebeurtenissen en de teloorgang van Lernout & Hauspie destijds. 'Toen was Lernout & Hauspie, net zoals Fortis nu, een van de meest verspreide aandelen bij de Belgische particuliere beleggers.' D'Hoore wijst er wel op dat de winnaars van de vorige beurscrisis, diegenen zijn die durfden te kopen wanneer iedereen verkocht.

Dat de beleggers het niet laten afweten valt ook te horen op de stand van online beursmakelaar Fortuneo. 'We tekenden nooit meer orders op. Vooral met de financials werd de laatste weken gemikt op kortetermijnrendement.' 'Maar de meeste beleggers tonen zich toch ontzettend ongerust bij het huidige klimaat', aldus de standhouders van Fortuneo.

KBC

Wie wel de beleggers trotseerde, was André Bergen, gedelegeerd bestuurder van KBC. 'Ondanks de huidige bankencrisis, is KBC relatief ongeschonden gebleven', meldde Bergen. Bergen wees erop dat, door de huidige IFRS-waarderingsregels, wel de nodige afboekingen op bepaalde portefeuilles dienden te gebeuren, maar wat betreft effectieve kredietverliezen staat er nog steeds 0 op het rekest.

Wat betreft solvabiliteit doet KBC het zelfs beter dan de eigen doelstellingen, met een excess eigen vermogen van 21 procent en een Tier 1-ratio van 9,3 procent, waar de zelf opgelegde norm 8 procent was. Bergen erkent wel dat het, ook voor KBC, zeer moeilijke tijden zijn. 'Nog nooit meegemaakt', aldus Bergen.

Hoe staat de gedelegeerd bestuurder van KBC tegenover het huidige wijzigende bankenlandschap? 'Het reddingsplan van Amerikaans minister van Financiën is een stap in de goede richting.' Volgens Bergen zal het zorgen voor de nodige bodemvorming. Een tweede belangrijk element voor Bergen zijn de verschillende overheidsmaatregelen die vanuit verschillende staten in de Europese Unie zijn genomen. 'Die helpen om een referentiekader vast te cementeren zodat we stilaan aan een herstel kunnen denken.' Bergen gelooft evenwel niet in een faillissement van een grote Europese bank. 'Dat moment zijn we gepasseerd.'

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud