G20-top belooft hervorming financieel systeem

©VIA BLOOMBERG NEWS

De leiders van de G20 bereikten vorig weekend een akkoord over de principes van een grondige hervorming van het financieel systeem. Ze gaven zichzelf vooral een pak huiswerk voor de volgende maanden. Het uitgebreide actieplan moet dan een concrete vertaling krijgen.

Van onze correspondent in Washington

(tijd) - De negentien belangrijkste economieën plus de EU bogen zich dit weekend tijdens een bijzondere top in Washington over de financiële en economische crisis.

In de uitgebreide slotverklaring maakten de deelnemers aan de top duidelijk dat de situatie ernstig is. De G20 belooft daarom meer samen te werken om ‘de globale groei te herstellen en de nodige hervormingen in de financiële systemen van de wereld te realiseren’. Het document somt daarop heel wat ambities op, zoals meer internationale samenwerking tussen financiële toezichthouders, grotere transparantie in de markt van kredietderivaten, en een betere vertegenwoordiging van groeilanden in internationale instellingen als het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

De concrete uitwerking van al die beloftes wordt toevertrouwd aan werkgroepen en de ministers van Financiën van de G20. Een reeks dringende maatregelen uit het gedetailleerde actieplan moeten eind maart 2009 al in de steigers staan. Het gaat onder meer om de hervorming van de beloningen voor bankiers, een strengere aanpak van kredietbeoordelaars, en de oprichting van een college van toezichthouders dat over grensoverschrijdende financiële instellingen moet waken. Tegen 31 maart moet een lijst klaar zijn met de namen van deze multinationals. Een supranationale toezichthouder – zoals EU-voorzitter Frankrijk graag had gezien – komt er niet. De VS zijn daar tegen.

Dit toont dat Amerika nog wel degelijk een stevige vinger in de pap te brokken had. De VS verschenen verzwakt aan de top met een president – George Bush – die binnenkort vertrekt en diens opvolger – Barack Obama – die niet aanwezig was. Sommige analisten geloofden dat Europa van die transitie kon profiteren om een eigen agenda door te drukken.

Maar de slotverklaring bevat enkele duidelijke Amerikaanse stokpaardjes, niet in het minst de herbevestiging van het geloof in de vrije markt en een waarschuwing voor overregulering. Er is ook een moratorium van 12 maanden afgesproken op nieuwe protectionistische maatregelen. De Franse president Nicolas Sarkozy zou lang tegengesparteld hebben, maar gaf uiteindelijk toe.

De leiders kwamen ook overeen om ‘indien nodig’ snel de economie te stimuleren met fiscale maatregelen, maar van een echte gecoördineerde aanpak is geen sprake. Bush is gekant tegen een nieuw fiscaal stimuleringspakket voor de Amerikaanse economie, in tegenstelling tot Obama.

Sarkozy zei achteraf dat hij weliswaar ‘een vriend van de VS’ is, maar dat de besprekingen ‘niet gemakkelijk’ waren geweest. Volgens Bush was de top dan weer ‘zeer succesvol’, al benadrukte hij dat er ‘nog werk te doen is’.

De VS kregen indirect toch nog een veeg uit de pan als hoofdschuldige van de kredietcrisis. De slottekst vermeldt dat toezichthouders en beleidsmakers in ‘sommige industrielanden’ onvoldoende gedaan hebben om de opbouw van risico in financiële markten tegen te gaan.

De volgende bijeenkomst van de G20 is gepland voor 30 april 2009, 101 dagen nadat Obama zijn intrek heeft genomen in het Witte Huis. De regering-Bush heeft een adviseur van Obama uitgebreid gebrieft over de onderhandelingen. De meeste delegaties hebben vorig weekend ook een gesprek gehad met de twee vertegenwoordigers die Obama naar de top had gestuurd. Sarkozy stelt voor de volgende top in Londen te houden.     

KvH

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud