G20: Wereldhandel eerste test van nieuwe wereldorde

©EPA

Maandag vergaderen topdiplomaten van een hele reeks landen op het hoofdkwartier van de Wereldhandelsorganisatie WHO. Samen met Pascal Lamy, directeur-generaal van de WHO, moeten ze bekijken hoe ze een van de beloftes van de G20-leiders moeten waarmaken: nog dit jaar de politieke knopen doorhakken op weg naar het meest ambitieuze vrijhandelsakkoord ooit.

(tijd) - Het grootste succes van de G20-vergadering is ongetwijfeld dat al die leiders ingestemd hebben met een vrij gedetailleerde tekst van 8 bladzijden over diverse economische problemen. De tekst is misschien wat vaag en vrijblijvend. Toch is het een historische primeur dat de leiders van de VS, Europa, Rusland, China, India et cetera samen zo'n werkprogramma opstelden.

De G20-leiders hebben afgesproken elkaar nog te ontmoeten voor 30 april 2009, wellicht in Londen, om te bekijken hoever het staat met het werkprogramma dat ze zaterdag bepaald hebben. Dat programma voorziet een reeks maatregelen op korte termijn en op middellange termijn in een hele reeks dossiers: boekhouding, regelgeving, risicobeheer, globalisering.

Veel van de agendapunten zijn bekend: beter toezicht op de kredietbeoordelaars, betere afspraken over boekhoudnormen, internationale colleges van financiële toezichthouders, meer inspraak van de groeilanden in de internationale financiële instellingen, meer regels voor afgeleide financiële producten, betere uitwisseling van informatie tussen nationale belastingdiensten, afspraken over de manier van verlonen van managers van banken, …

Het zal de komende maanden moeten blijken in welke mate de eensgezindheid verder reikt dan de grote principes. Zo is de tekst vaag over de rol van het IMF, en zeker over een eventuele kapitaalsverhoging voor het muntfonds. Over hefboomfondsen is er zo goed als geen tekst. De tegenstelling tussen de VS, die minimaal wil reguleren, en Europa, dat veel meer ambitie vertoont, zal wel steeds aanwezig blijven in de discussie. Ook na het aantreden van Barack Obama, op 20 januari.

Obama bleef weg uit Washington en bleef tot nog toe eerder vaag over welk soort herstelplan volgens hem noodzakelijk is. De verkozen president stuurde zaterdag wel twee vertegenwoordigers naar de G20: gewezen Democratisch minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright en Jim Leach, een gewezen Republikeins parlementslid. Zij spraken met de meeste delegaties.

DDW

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud