Gezinnen sparen minder dan ooit

De spaarzin van de Belgische gezinnen zakt naar een historisch dieptepunt. Dat leidt de bank KBC af uit de Nationale Rekeningen. Begin jaren negentig spaarden de Belgen nog meer dan 21 pct van hun inkomen. Dat daalt naar 13 pct.

(belga) De afname van de spaarzin loopt opvallend parallel met de daling van de staatsschuld. Ook het optimisme over de economie verklaart waarom de Belgische gezinnen hun bestedingen opvoeren en minder sparen.

De spaarquote, het deel van het beschikbare gezinsinkomen dat wordt espaard, kende met meer dan 21 pct een absolute piek in 1993. Dat was het jaar waarin toenmalig premier Jean-Luc Dehaene zijn Globaal Plan afkondigde. Het hield een forse sanering van de torenhoge staatsschuld in, zodat België kon toetreden tot de euro. Sindsdien gaan staatsschuld en spaarzin beide in dalende lijn.

Ook de goede economische conjunctuur speelt een rol in de afname van de spaarzin. Hoe beter de economie draait, hoe minder de gezinnen sparen uit voorzorg. Vooral de verwachtingen over de komende jaren zijn cruciaal. Op dat vlak oogt de toekomst rooskleurig. Alle instituten en banken verwachten zowel voor dit als volgend jaar een groei van minstens 2 pct.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud