IMF vraagt ambitieuzer Belgisch begrotingsbeleid

De Belgische begrotingsdoelstellingen zijn onvoldoende ambitieus. Het overschot op de begroting moet tegen 2012 stijgen tot 1,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Voorts moet de financiering van de gemeenschappen en gewesten veranderen, want de deelstaten hebben nu teveel geld. (Bekijk ook onze Update op TIJD.tv

(tijd) - Dat zijn enkele besluiten van de jaarlijkse doorlichting van de Belgische economie door het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

'De economische prestaties en het beleid zijn gezond', zei het IMF bij de voorstelling van zijn bevindingen. 'Maar de gemiste kansen moeten worden gecorrigeerd. De volgende regering staat voor grote uitdagingen. Het beleid gaat in de goede richting, maar de hervormingen moeten worden versneld.'

'Om eerlijkheid tussen de generaties te waarborgen, moet de overheid nu al anticiperen op de vergrijzing. Aangezien de kosten van de vergrijzing groter zijn dan verwacht, moet het begrotingsoverschot in gelijke stappen stijgen tot 1,8 procent van het bbp tegen 2012', aldus het IMF. 'Dat pad is ambitieuzer dan dat van het laatste stabiliteitsprogramma.' De regering wil het surplus verhogen tot slechts 1,3 procent van het bbp.

Het IMF beklemtoont dat vooral bezuinigingen op de uitgaven het overschot moeten doen stijgen. De overheid kan besparen en haar efficiëntie verhogen, onder meer door meer gebruik te maken van informatietechnologie.

Over de begroting 2007 blaast het IMF warm en koud. Het begrote overschot van 0,3 procent van het bbp en de vermindering van de eenmalige maatregelen zijn positief. Maar de uitgaven stijgen te snel. 'In dat opzicht is de begroting 2007 een beetje ontgoochelend. De uitgaven stijgen met 2,4 procent na correctie voor inflatie. De verhouding tussen de uitgaven en het bbp moet dalen, maar daalt niet.'

Het IMF vindt de raming van de ontvangsten te optimistisch. De instelling gelooft dat bij de begrotingscontrole een ingreep van 0,3 procent van het bbp of 1 miljard euro nodig is om de doelstelling te halen. Ze onderstreept dat de overheid geen beroep mag doen op 'eenmalige maatregelen die kosten veroorzaken in de toekomst'. Dat is een impliciete kritiek op de overname van pensioenfondsen en de sale and lease back van gebouwen.

Een succesvolle sanering vereist volgens het IMF inspanningen van alle overheden en een herziening van de financiering van gemeenschappen en gewesten. 'De federale overheid en de sociale zekerheid zien hun aandeel in de inkomsten dalen, terwijl de uitgavendruk toeneemt. De regionale en lokale overheden ondervinden weinig prikkels om hun stijgende inkomsten te sparen. Bij een verdere overdracht van bevoegdheden naar de regio's moeten de verantwoordelijkheid en de coördinatie van het begrotingsbeleid worden versterkt.'

Er komt wellicht een nieuwe staatshervorming na de federale verkiezingen van volgend jaar. Vlaanderen eist nieuwe bevoegdheden. Het IMF suggereert dat bij een overdracht van bevoegdheden naar de regio's geen even grote overdracht van middelen mag plaatsvinden.

Wouter Vervenne

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud