IMF ziet groot begrotingstekort tot 2014

Dominic Strauss-Kahn van het IMF

België zal ten minste tot 2014 begrotingstekorten boeken van 4,5 procent van het bruto binnenlands product of 16 miljard euro. Daardoor stijgt de overheidsschuld van 92 procent van het bbp dit jaar tot 96 procent over vijf jaar. Dat staat in het jaarlijkse rappport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over ons land.

(tijd) - Het IMF is veel somberder over de economische vooruitzichten dan enkele maanden geleden. De instelling verwacht dat de Belgische economie in 2009 met 2,5 procent krimpt. Een geleidelijk economisch herstel moet leiden tot 0,3 procent groei in 2010 en 2 tot 2,5 procent groei per jaar in de periode 2011-2014.

De zware recessie en de relancemaatregelen van de regering hebben negatieve gevolgen voor de overheidsfinanciën. Het begrotingstekort stijgt dit jaar tot 3,4 procent van het bbp en bij ongewijzigd beleid tot 4,5 procent volgend jaar. Het valt op dat de economische heropleving vanaf 2011 het deficit niet doet dalen. Het tekort stabiliseert op een hoog peil en de overheidsschuld blijft toenemen in verhouding tot het bbp.

Deficit

De internationale instelling ziet het structureel deficit stijgen van 1,3 procent van het bbp in 2009 tot 2,5 procent in 2014. Het structureel tekort is het deficit dat is gecorrigeerd voor de invloed van de conjunctuur en eenmalige maatregelen. Premier Herman Van Rompuy beloofde dat België het structureel tekort geleidelijk zal wegwerken.

Het IMF onderstreept dat België na het einde van de economische crisis het structureel begrotingssaldo met 0,7 procent van het bbp of 2,5 miljard euro per jaar moet verbeteren. De begroting moet zo snel mogelijk weer in evenwicht zijn en op termijn zijn overschotten nodig.

De auteurs van het rapport roepen de regering op de reële primaire uitgaven te blokkeren. Dat betekent dat de stijging van de niet-rente-uitgaven niet groter mag zijn dan de inflatie. De jongste tien jaren groeiden de reële primaire uitgaven met gemiddeld 2,6 procent per jaar.

Banksector

Het IMF sluit niet uit dat bijkomende steunmaatregelen zullen nodig zijn voor de banksector. Het rapport verwijst naar de onzekerheid over Fortis, de risico's van KBC in Oost-Europa en de slechte liquiditeitspositie van Dexia.

De auteurs waarschuwen dat de inflatie hoger blijft dan het Europees gemiddelde en daardoor de concurrentiekracht ondermijnt. Ze bepleiten een versterking van de Raad voor Mededinging en een liberalisering van de goederen- en dienstenmarkten. Vooral de prijsvorming van energie laat te wensen over. Die hervormingen kunnen op termijn de index van consumptieprijzen met één tot twee procent drukken en de koopkracht van een gemiddeld gezin met een paar honderd euro verhogen.

Ook een aanpassing van de loonindexering is wenselijk, aldus het IMF. De instelling suggereert een volledige indexering voor de armste, meest kwetsbare loontrekkenden en een gedeeltelijke indexering voor de anderen. 'De bezorgdheid over de loonindexering is groter in ccrisistijd, omdat andere landen flexibeler zijn en hun reële lonen zien dalen', signaleert IMF-econoom Jeffrey Franks. WV

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud