ING betaalt 2 miljoen euro schadevergoeding aan Test-Aankoop

(tijd) - ING Insurance en Test-Aankoop troffen een minnelijke schikking in een aanslepend dispuut over de polissen voor ziekenhuisverzekeringen. Volgens Test-Aankoop bevat dit soort van verzekeringscontracten vaak onwettelijke en consumentonvriendelijke clausules. Een rechtbank in Brussel gaf hen grotendeels gelijk. Maar omdat ING het vonnis niet correct aan zijn klanten communiceerde, betaalt de verzekeraar nu een schadevergoeding van 2 miljoen euro.

Ruim anderhalf jaar geleden zette Test-Aankoop een frontale aanval in op zeven grote ziekteverzekeraars. De consumentenvereniging vond dat een groot deel van hun polissen consumentonvriendelijke en zelfs onwettelijke bepalingen bevatte. Zo kon een aantal verzekeraars de contracten eenzijdig wijzigen of tastte de uitgebreide vragenlijst het privé-leven van de verzekerde aan. Volgens Test-Aankoop greep de consument daardoor al te vaak naast de waarborg waarvoor hij dacht verzekerd te zijn.

Drie van de zeven verzekeraars - DKV, Fortis AG en ING - weigerden hun polissen aanvankelijk aan te passen, waarop de consumentenvereniging hen voor de rechter daagde. In juli vorig jaar gaf de rechtbank van koophandel in Brussel Test-Aankoop grotendeels gelijk. De verzekeraars moesten hun contracten aanpassen. Bovendien moesten alle klanten binnen de maand schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de inhoud van het vonnis.

DKV en Fortis AG legden zich zonder morren bij deze uitspraak neer. Maar ING treuzelde en dat had gevolgen. Een dwangsom gaf Test-Aankoop immers recht op 250 euro per dag en per verzekerde. Aangezien ING ziekenhuisverzekeringen verkoopt aan de werknemers van bijna 7.000 bedrijven in België, zou de totale factuur inmiddels aangedikt zijn tot boven de 150 miljoen euro. Een onwezenlijk bedrag, vond ook Test-Aankoop. Beide partijen onderhandelden daarom al enkele weken over een minnelijke schikking.

Uiteindelijk raakten ING en Test-Aankoop het eens over een schadevergoeding van 2 miljoen euro. Volgens Test-Aankoop is dit vooral een vergoeding voor het gebrek aan transparantie bij ING. De verzekeraar zou de samenvatting van het vonnis 'niet correct' aan zijn klanten hebben gecommuniceerd. Die kregen daardoor ten onrechte de indruk dat er maar weinig met hun ziekenhuisverzekering aan de hand was. Test-Aankoop zal het geld gebruiken voor toekomstige processen.

ING zelf bevestigt het bestaan van de minnelijke schikking, maar de verzekeraar weigert informatie te geven over de omvang van de afgesproken schadevergoeding. ING benadrukt ook dat de clausules in de polissen 'tijdig' werden aangepast. NT

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud