Kleinere bestellingen door dure huisbrandolie

(tijd) - Door de prijsstijgingen op de oliemarkt vullen vele Belgen hun huisbrandolietank slechts gedeeltelijk bij. De afgelopen zomermaanden verkochten brandstoffenhandelaars tot de helft minder huisbrandolie. Vele consumenten speculeerden op een daling van de olieprijzen. Maar nu die er niet blijkt te komen, neemt het aantal bestellingen sinds eind september opnieuw toe. Bestellingen boven de 2.000 liter komen echter weinig voor.

Een rush is er nog niet losgebarsten, maar het aantal bestellingen neemt toe, zeggen vele brandstoffenhandelaars. Door de hoge olieprijzen hebben vele mensen het bijvullen van hun huisbrandolietank uitgesteld. 'In de periode juli, augustus en de eerste weken van september lag het aantal bestellingen ruim de helft lager dan tijdens andere jaren. Maar dat uitstel kon niet blijven duren en sinds eind september en begin oktober zit het aantal bestellingen opnieuw op het normale niveau', zegt Joris Schoofs van Esso, een van de grootste verdelers van huisbrandolie in België.

Bij lokale brandstofleveranciers klinkt net hetzelfde geluid. Bij de firma Fauconnier bij Gent, een onderdeel van het Duitse Rheinbraun Benelux, vielen de bestellingen in de maand juli terug tot een derde van de maand juli 2003. 'In augustus liepen de bestellingen terug tot de helft van die in augustus vorig jaar', zegt Els Van Damme, die voor Fauconnier werkt. 'In september was er sprake van een herstel. Maar het staat vast dat de mensen hun bestellingen zo lang mogelijk uitstellen. En als ze bestellen, gaat het om kleine hoeveelheden.'

Directeur Johan Mattart van Brafco, de federatie van brandstoffenhandelaars, bevestigt die trend. 'De gemiddelde bestelling is met 1.500 tot 2.000 liter veel lager dan anders. Bestellingen van meer dan 2.000 euro komen zeer weinig voor. De grote tanks worden niet volledig gevuld.' Een liter stookolie kost 46,31 eurocent per liter bij levering van minimaal 2.000 liter. Een jaar geleden was dit nog 29,71 eurocent. Ook de prijzen van andere brandstoffen, zoals aardgas, zijn fors gestegen.

De huisbrandoliesector bereidt zich inmiddels zo goed mogelijk voor op een stijging van de vraag bij een kleine daling van de olieprijs of bij een koudegolf. Er zijn vooral problemen te verwachten als er plotseling vriesweer zou optreden. 'Als het transport bemoeilijkt wordt door ijzel en de vraag tegelijkertijd toeneemt, kan de levering enkele dagen aanslepen', denkt Mattart. Er is echter geen probleem voor de aanvoer van ruwe olie via schepen of de verwerking in de raffinaderijen, benadrukt Schoofs.

22151791

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud