Advertentie

Luchthaven Zaventem goed voor 1,5% van bbp

(belga) - De toegevoegde waarde van de luchthaven van Zaventem voor de Belgische economie bedroeg het afgelopen jaar 3,88 miljard euro. Dat komt overeen met 1,5 procent van het bruto binnenlands product. Bovendien zijn de activiteiten op en rond de luchthaven rechtstreeks en onrechtstreeks goed voor 60.511 jobs.

Een en ander blijkt uit studies van professoren van de Vlerick Leuven Gent Management School en de K.U. Leuven, van de Solvay Business School - ULB en van Ecorys Transport uit Rotterdam. De resultaten werden donderdag op een persconferentie voorgesteld.

Er zijn niet alleen de directe en indirecte effecten van de luchthaven, voor onder meer de werkgelegenheid, belastinginkomsten, enz... Volgens de onderzoekers fungeert de luchthaven ook als een aantrekkingspool voor andere industrieën en activiteiten.

Gezien het economisch belang van de luchthaven, pleiten de studies voor het behoud van de internationale luchthavenactiviteit; weliswaar met een evenwicht tussen economie en ecologie. Om dat te realiseren wordt gedacht aan "een consistente normering en een evenwichtige besluitvorming".

De aanwezigheid van de luchthaven van Zaventem, te midden van een druk bevolkt gebied, zorgde de jongste jaren voor heel wat kritiek van omwonenden en milieugroeperingen. Vooral de nachtvluchten die onvermijdelijk geluidshinder veroorzaken, krijgen kritiek.

Wat dat laatste betreft, geeft de studie de omwonenden weinig hoop. De nachtvluchten van koerierdienst DHL blijken een essentieel element voor het Belgische economisch model. "Analyse toont aan dat Belgische bedrijven gemiddeld meer in- en uitvoeren voor elke euro van het bruto binnenlands product. Om de concurrentiekracht niet te verstoren, is het belangrijk de Belgische economie te laten beschikken over een snel en betrouwbaar transportnetwerk, waar ook de nachtkoerierdiensten deel van uitmaken", staat in de samenvattende DHL-case study.

Een verschuiving van de nachtvluchten naar een later of vroeger tijdstip, of naar een luchthaven verder weg van Brussel, is volgens onderzoeker Steve Nysten van Solvay Business School niet aan te raden. Hij verwijst naar het just-in-time-leveringsprincipe dat de klanten-bedrijven hanteren. Ook zou een vertrek van DHL de andere luchtvaartmaatschappijen op Zaventem treffen. "Vijfendertig procent van het totale DHL cargo-volume wordt met passagiersvluchten verzonden", illustreert hij.

Professor Leo Sleuwaegen van de Vlerick Management School gelooft zelfs dat Zaventem zich in de toekomst zal moeten specialiseren in de niche van het vracht- en chartervervoer. Hij verwijst naar de samenwerking tussen de grote carriers, zoals recent Air France en KLM, waardoor Zaventem geklemd komt te zitten tussen twee grote hubs in Parijs en Schiphol. "Brussel zal enkel nog een complementaire rol kunnen spelen en niet meer de rol van internationale doorvoerluchthaven die ze eind jaren '90 vervulde", zei hij.

Om deze evolutie ook leefbaar te houden voor de omwonenden wordt gepleit dat de drie bevoegde overheden (federaal, het Vlaams en het Brussels Gewest) dezelfde geluidsnormen zouden hanteren. Ook zou er meer aandacht moeten gaan naar de ruimtelijke ordening rond de luchthaven.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud