Advertentie
Advertentie

Meer groei werkt te hoge tekorten niet weg

BRUSSEL (tijd) - De snellere economische groei in 2004 en 2005 zorgt niet voor lagere begrotingstekorten. Dat blijkt uit de prognoses die de Europese Commissie gisteren publiceerde. De prognoses voorspellen dat voor Duitsland, Frankrijk, Italië en Portugal in 2005 een tekort van meer dan de toegelaten 3 procent van het bruto binnenlands product (BBP) dreigt.

De Europese Commissie publiceerde gisteren haar halfjaarlijkse economische vooruitzichten. De Commissie verlaagt haar verwachtingen voor de economische groei flink in vergelijking met de vorige uitgave van de vooruitzichten. Ze gaat nu uit van een economische groei in 2003 van 0,4 procent in de eurozone en 0,8 procent in de Europese Unie.

Die lage groei is volgens de Commissie vooral een gevolg van de situatie in de eerste jaarhelft. De oorlog in Irak zorgde toen voor onzekerheid, een hogere olieprijs, lager consumentenvertrouwen en dalende beurskoersen. Daardoor laten sommige eurolanden dit jaar een nulgroei of zelfs een negatieve groei optekenen. De Duitse economische groei kent volgens de Commissie een nulgroei in 2003. Nederland ziet zijn BBP met 0,9 procent krimpen. De Belgische economie groeit in 2003 met 0,8 procent.

Maar de Europese Commissie is van mening dat het einde van de tunnel in zicht is. Sinds april zijn er bemoedigende indicatoren, vooral in de dienstensector. Het consumentenvertrouwen vertoont langzaam tekenen van verbetering. De olieprijs gaat geleidelijk dalen en de wereldeconomie is zich aan het herpakken. En ook al is het beeld in de Europese industrie minder positief, toch meent de Commissie dat de recessie is afgewend en dat de ommekeer voor de deur staat.

Die ommekeer moet zich de komende jaren vertalen in een sterkere groei. De Commissie voorspelt voor 2004 een economische groei van 1,8 procent voor de eurozone en van 2 procent in de hele Europese Unie. In 2005 bedraagt de groei 2,3 procent in de eurozone en 2,4 procent in de EU. De Belgische groei volgt het gemiddelde van de eurozone: 1,8 procent volgend jaar en 2,3 procent in 2005.

Het aantrekken van de economische groei lijkt niet automatisch te leiden tot lagere begrotingstekorten. Frankrijk en Duitsland verwijzen steevast naar de ongewoon lage economische groei om hun oplopende begrotingstekort te rechtvaardigen. Maar uit de cijfers van de Commissie blijkt dat een snellere groei het tekort van Parijs en Berlijn niet onder de toegelaten 3 procent van het BBP duwt.

Zonder de aanpassing van hun beleid stevenen Duitsland en Frankrijk in 2005 af op een vierde opeenvolgende jaar met een te hoog begrotingstekort. Het Franse tekort zou dalen van 4,2 procent dit jaar tot 3,6 procent in 2005. Het Internationaal Muntfonds (IMF) bevestigde gisteren die cijfers voor Frankrijk. Volgens het IMF wordt het voor Parijs zelfs moeilijk in 2005 de 3,6 procent te halen. Het Duitse deficit zou in dezelfde periode zakken van 4,2 tot 3,4 procent.

Bovendien ziet de Europese Commissie ook de derde economie van de eurozone, Italië, in 2005 de tekortdrempel van 3 procent overschrijden. Het Italiaanse begrotingstekort zou in 2004 en 2005 stijgen tot respectievelijk 2,8 en 3,5 procent. Ook het Portugese tekort stijgt de komende twee jaren weer boven 3 procent van het BBP, voorspelt de Commissie.

De blijvend hoge tekorten in de drie grote economieën van de eurozone dreigen het EU-Stabiliteitspact verder uit te hollen. Dat pact legt de EU-landen begrotingsdiscipline op om de geloofwaardigheid van de euro te vrijwaren. De cijfers dreigen ook de discussie over de eerbiediging van het pact verder aan te zwengelen. Nu al weigeren sommige EU-landen Frankrijk uitstel te geven tot 2005 om zijn tekort onder 3 procent van het BBP te krijgen.

De snellere groei in 2004 en 2005 zorgt niet voor een vermindering van de werkloosheid. De aangroei van de beroepsbevolking overtreft in 2004 waarschijnlijk de groei van de werkgelegenheid. Daardoor loopt de werkloosheidsgraad in de eurozone in 2004 op tot 9,1 procent, ten opzichte van 8,9 procent dit jaar. De Belgische werkloosheidsgraad bedraagt dit jaar 8,2 procent, zou in 2004 stijgen tot 8,3 procent en in 2005 zakken tot 7,8 procent.

De inflatie zakt de komende jaren onder de drempel van 2 procent die de Europese Centrale Bank hanteert in haar definitie van prijsstabiliteit. De inflatie in de eurozone bedraagt dit jaar nog 2,1 procent. In 2004 en 2005 zakt de inflatie tot respectievelijk 2 en 1,7 procent. De inflatie in België kent een omgekeerde evolutie: van 1,5 procent in 2003 tot 1,9 procent in 2005. JL

20523295

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud