MiFID is sluitstuk van financiële eenmaking

Vanaf morgen moeten banken zich houden aan nieuwe regels bij de verkoop van beleggingsproducten. De bankklant zal dat gewaarworden. Want de nieuwe regels verplichten de banken onder meer een beleggersprofiel op te stellen van hun klanten. Ze zijn het gevolg van de 'Markets in Financial Instruments Directive' of MiFID-richtlijn. Die vormt het sluitstuk van een plan dat de Europese Commissie in 1999 lanceerde om te zorgen voor een eenmaking van de Europese financiële markten.

De architect van het 'Actieplan Financiële Diensten' is het voormalige Nederlandse lid van de Europese Commissie Frits Bolkestein. Hij stelde een lijst van ruim 40 maatregelen op om te zorgen voor meer concurrentie op de markt voor financiële diensten. Het plan zag het daglicht in 1999. In vijf jaar tijd werd heel wat financiële wetgeving herzien en werden veel nieuwe teksten goedgekeurd.

De jongste jaren is de meeste van die wetgeving al van kracht geworden. De bekendste maatregelen van het actieplan zijn de nieuwe overnamewetgeving, de regels over het Europese prospectus, de wetgeving over marktmisbruik en handel met voorkennis, en de nieuwe kapitaalvereisten voor banken.

MiFID is een van de laatste maatregelen van het actieplan die in werking treden. De richtlijn, die in 2002 werd voorgesteld, moest de Europese wetgeving over beleggingsdiensten aanpassen aan de veranderde omstandigheden. De bestaande Europese wetgeving was al sinds 1993 van kracht en hield geen rekening met de grotere concurrentie tussen handelssystemen, het feit dat de kleine belegger de beurs had ontdekt en dat steeds meer buitenlandse aandelen werden gekocht.

Bovendien schoot de bestaande richtlijn tekort. Ze riep wel een Europees paspoort voor beleggingsondernemingen in het leven, maar het was in de praktijk niet in staat te garanderen dat al die ondernemingen overal in de EU hun diensten konden aanbieden. MiFID moest de tekortkomingen van de oude richtlijn wegwerken. De MiFID-richtlijn legt beleggingsondernemingen precieze gedragsregels en nieuwe verplichtingen op, onder meer over de optimale uitvoering van beleggingsorders en andere maatregelen om de kleine belegger te beschermen.

In ruil voor de strengere regels krijgen de financiële instellingen een Europees paspoort dat wel functioneert en het mogelijk maakt overal in de EU beleggingsdiensten en -producten aan te bieden. Een andere nieuwigheid die de richtlijn in het leven roept, is de mogelijkheid tot interne afhandeling van effectenorders. Financiële instellingen mogen dan de orders van hun klanten zelf afhandelen, zonder via een gereglementeerde markt te passeren.

JL

Vrijdag in De Tijd: de impact van MiFID op de grote spelers

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud