Nieuwe regels voor reclame over financiële producten

Vanaf 1 januari geldt een gedragscode voor reclame over individuele levensverzekeringen en spaarboekjes. Dat heeft de federale minister van Consumentenzaken Freya Van den Bossche bekendgemaakt. Verleidende reclame mag, misleidende niet meer, luidt de boodschap.

(belga) Het doel van de gedragscode is dat reclame voor financiële producten niet alleen duidelijk en begrijpelijk is, maar ook correcte en volledige informatie biedt.

De regels zijn het gevolg van onderzoeken van de CBFA en de FOD Economie naar reclame voor financiële producten. Daaruit bleek dat consumenten niet altijd volledig worden ingelicht. Vaak is niet duidelijk om welk product het gaat. Wat zijn de risico's? Wat is het rendement en wat zijn de kosten? De levensverzekering verbonden aan beleggingsfondsen (tak 23) stelt de meeste problemen.Zo toonde onderzoek door de algemene directie controle en bemiddeling naar reclame bij 171 kantoren van financiële tussenpersonen aan dat bij een een derde van de publicitaire berichten er onduidelijkheid is over de aard van het product. In 16 procent van de gevallen ging het om misleidende reclame. Als er sprake is van rendementen uit het verleden, bleek bij de helft onduidelijkheid over de periode van rendement.

De gedragscode voor levensverzekeringen bepaalt dat er een financiële informatiefiche komt, met daarin de belangrijkste kenmerken over onder andere rendement, kosten en risico. Een reclameboodschap moet deze informatiefiche bevatten ofwel ernaar verwijzen. Bij reclame via affiches, radio-en televisiespots moeten de essentiële elementen worden opgesomd en waar bijkomende informatie kan worden teruggevonden. Bij reclame waarbij onmiddellijk kan worden ingetekend op de producten (brochures, e-mails, direct mailing,...) moet alle informatie worden meegegeven.

Spaarboekje

Bij de gedragscode over spaarboekjes gebeurt dit via een informatiedocument. Hier is vooral belangrijk dat vergeleken kan worden tussen de producten onderling.Specifiek voor reclame over tak 21 en tak 23-producten geldt dat moet worden aangegeven dat het rendement uit het verleden over 1,3, 5 en 10 jaar gaat en dat het rendement uit het verleden geen garantie is voor de toekomst.

Ook financiële tussenpersonen moeten de gedragscode over individuele levensverzekeringen naleven. De controle van de gedragscodes zal zowel gebeuren door de overheid (algemene directie controle en bemiddeling) als intern. In elke onderneming komt er een verantwoordelijke die de reclamecampagnes nakijkt. De gedragscodes gelden ook voor buitenlandse ondernemingen.

De code heeft tevens sancties vastgelegd. In eerste instantie gaat het om een waarschuwing. Daarna kan er een boete volgen tot 100.000 euro.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud