OESO: België moet extra besparen

(tijd) - België zal in 2005 en 2006 begrotingstekorten boeken van 0,4 en 0,5 procent van het bruto binnenlands product (BBP). 'Om begrotingsevenwicht te handhaven, zijn dus bijkomende inspanningen nodig', zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 'Maar de regering moet vooral bezuinigen op de uitgaven, want de hoge belastingdruk ontmoedigt het werken.'

Volgens De Tijd is de OESO relatief optimistisch over de groeivooruitzichten in ons land. De hoge energieprijzen en de stijging van de euro zullen de economische groei slechts tijdelijk afremmen, staat in het halfjaarlijks rapport over de economische vooruitzichten. De groei vertraagt lichtjes tot 2,4 procent in 2005, maar trekt weer aan tot 2,7 procent in 2006. België blijft beter presteren dan de eurozone, waar de groei 1,9 en 2,5 procent zal bedragen.

Maar de hoge groei volstaat niet om een sluitende begroting te waarborgen, zegt de economische denktank. 'De regering moet de impact van de verlaging van de personenbelasting neutraliseren.' De verlaging van de sociale bijdragen wordt al ruimschoots gecompenseerd door de verhoging van de indirecte belastingen.

Bovendien investeren de lokale overheden in 2005 en 2006 wellicht meer dan gemiddeld, want er zijn gemeenteraadsverkiezingen op komst.

'Bijkomende inspanningen zijn nodig om het begrotingsevenwicht te waarborgen. De overheid moet zich concentreren op een beperking van de uitgaven, want de hoge belastingdruk ontmoedigt het werken. Bijkomende hervormingen zijn ook nodig om vervroegde pensionering te ontmoedigen en de activiteitsgraad te verhogen.' Maar de OESO stelt vast dat de activiteitsgraad van de vrouwen en 50-plussers al toeneemt.

Voorts citeert de OESO recente cijfers van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven waaruit blijkt dat de concurrentiekracht verslechtert. De uurloonkosten stegen in 2003-2004 met 5,9 procent. Dat is meer dan de loonnorm (5,4%) en meer dan in de buurlanden (4,5%). Toch verwacht de OESO een stijging van de werkgelegenheid en een daling van de werkloosheid.

WV

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud