Overheidsschuld zakte in 2007

©Lieven Van Assche

Ondanks de vertraagde economische groei en de kredietcrisis in de tweede helft van het jaar, is de schuld in 2007 positief geëvolueerd. De schuldratio van de gezamenlijke overheid daalde van 88,2% in 2006 naar 84,8% vorig jaar. Zo bleek dinsdag bij de voorstelling van 21ste jaarverslag van de federale staatsschuld.

(belga) - Het verslag werd voorgesteld door minister van Financiën Didier Reynders (foto) en Jean-Pierre Arnoldi, administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Thesaurie.

Zoals bekend werd de begroting 2007 afgesloten met een tekort van 0,2% van het bruto binnenlands product. De federale staatsschuld bedroeg eind vorig jaar 285,81 miljard euro tegen 278,60 miljard een jaar eerder. De rentelasten daalden voor die zelfde periode van 4 tot 3,8% van het bbp terwijl de gewogen gemiddelde rentevoet van de federale staatsschuld stabiel bleef op 4,56%.

Reynders gaf ook al een aanzet voor de begrotingscontrole. Wat de ontvangsten betreft, liggen de niet-fiscale ontvangsten en de ontvangsten uit directe belastingen hoger dan geraamd bij de begrotingsopmaak. De BTW-ontvangsten stijgen minder snel dan geraamd. De hoge olieprijzen zorgen ervoor dat de consument minder geld over heeft voor andere aankopen, aldus nog de minister van Financiën.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud