Planbureau: 'Herstel banksysteem primordiaal'

Het Planbureau bezorgt zijn rapport aan premier Yves Leterme. ©Lieven Van Assche

Het herstel en de hervorming van het banksysteem en het herwinnen van het vertrouwen van het publiek moeten voorrang krijgen in het beleid van de Belgische regering als antwoord op de financiële crisis. Dat blijkt uit een rapport van het federale Planbureau, gericht aan de eerste minister.

(belga) - Het Planbureau pleit ook voor een hervorming van de financiële markten, "maar dat zal wellicht meer tijd vergen". Inzake het begrotingsbeleid moeten de principes van het stabiliteitspact worden gevolgd, heet het.

Het Planbureau stelt in het rapport vast dat de crisis die de mondiale economie in haar greep houdt, de zwaarste is in vijftig jaar. Die crisis heeft de economische vertraging die al aan de gang was, nog versterkt. Concreet worden kredieten beperkt of kredietvoorwaarden verscherpt, daalt de waarde van aandelen en obligaties en stijgen de risicopremies. Gevolgen van dit alles zijn een dalende consumptie, een hoger risico op faillissementen, minder bedrijfsinvesteringen en een daling van de export.

Het Planbureau pleit in zijn rapport voor een "sequentiële (opeenvolgende) aanpak", met als eerste actiepunt het stabiliseren van de financiële sector. "Met haar ingrijpen is de overheid er reeds in geslaagd paniek ten aanzien van banken te vermijden door het faillissement van de voornaamste spelers te voorkomen. Het vertrouwen van het publiek ten opzichte van bankdeposito's lijkt hersteld, maar voorzichtigheid blijft geboden", waarschuwt het Planbureau. Het blijft nodig om de bevolking goed te informeren. Bovendien is ook de interbankenrente (voor lange looptijden) nog hoog, wat erop wijst dat er nog steeds wantrouwen is tussen de banken.

In een tweede fase, ter stabilisering van het financieel systeem, zou de overheid moeten vermijden dat gezonde kmo's met liquiditeitsproblemen beginnen te kampen. Dat kan bijvoorbeeld door het gamma leningen van de gewestelijke investeringsmaatschappijen uit te breiden, door voorschotten van projecten te verhogen, door kmo's sociale en fiscale lasten gespreid te laten betalen of door facturen aan kmo's zo snel mogelijk te betalen.

Tot slot zou ook de regulering van het financiële systeem moeten worden hervormd, om het vertrouwen te herstellen. Het Planbureau denkt hierbij aan het vermijden van buitensporige schulden door financiële instellingen, een herziening van het verloningssysteem van bankmanagers en het herbekijken van de werking van ratingagentschappen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud