Planbureau ziet inflatie terugvallen tot 0,3 procent

In 2008 piekte de inflatie in België nog door de torenhoge olieprijs ©BLOOMBERG NEWS

Het Planbureau heeft de inflatievooruitzichten nog maar eens naar beneden herzien. Dinsdag kwam het bureau met een verwachte gemiddelde jaarinflatie van amper 0,3 procent in 2009.

(belga) - Eerder ging men nog uit van 0,5 procent gemiddelde inflatie. Net als bij de vorige prognoses is er sprake van vijf maanden van negatieve inflatie, van juni tot en met oktober.

De inflatiecijfers geven een beeld van de evolutie van de consumptieprijzen in ons land, op basis van een vastgelegde korf producten. Een lage inflatie is goed nieuws voor de consument, want dat betekent dat zijn koopkracht gunstig evolueert. Daarentegen is een lage of negatieve inflatie slecht nieuws voor de bedrijven, want het kan leiden tot uitstel van consumptie, in de hoop dat de prijzen nog verder zullen dalen.

In 2008 was er nog een record-jaarinflatie van 4,49 procent in ons land. De forse daling dit jaar is nagenoeg volledig te wijten aan de daling van de olieprijs.

Kerninflatie

Relevanter is daarom de zogenaamde "kerninflatie", gemeten via de gezondheidsindex, waar de brandstoffen en tabak zijn uitgezuiverd. Ook die kerninflatie is door het Planbureau dinsdag naar beneden herzien. Het bureau gaat nu uit van een gemiddelde kerninflatie van 1,1 pct in 2009 (tegen gemiddeld 1,2 procent bij de vorige prognose, nvdr). De gezondheidsindex blijft nog het hele jaar stijgen, al wordt in juli (+0,17 procent) en september (+0,15 procent) wel geflirt met een nulgroei. In 2008 bedroeg de gemiddelde groei van de gezondheidsindex nog 4,22 procent.

De gezondheidsindex is ook van belang voor de berekening van huurprijzen, van uitkeringen en van de wedden van het overheidspersoneel. Op basis van de vooruitzichten zal de spilindex dit jaar niet worden overschreden, en waarschijnlijk ook niet begin 2010.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud