Advertentie

Proces tegen Trichet begonnen

(tijd) - Wist Jean-Claude Trichet van het geknoei met de boekhouding en het verstrekken van misleidende informatie door de top van het in nood verkerende Crédit Lyonnais? Het antwoord op die vraag is cruciaal voor de kansen van de Franse bankgouverneur om in juli Wim Duisenberg op te volgen als voorzitter van de Europese Centrale Bank.

Voor de correctionele rechtbank in Parijs begon maandag de laatste rechtszaak in het bijna tien jaar oude schandaal rond de ondergang van Crédit Lyonnais in 1993. In het beklaagdenbankje nemen naast de Franse bankgouverneur ook de toenmalige gedelegeerd bestuurder van Crédit Lyonnais, Jean-Yves Haberer, de voormalige centrale bankier van Frankrijk, Jacques de Larosière, en zes andere verdachten plaats.

Alle ogen zijn gericht op Trichet. Als de rechter hem veroordeelt, is de kans nihil dat hij Wim Duisenberg op 9 juli mag opvolgen als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Trichet wordt ervan verdacht een duistere rol te hebben gespeeld bij de ondergang van Crédit Lyonnais. De crisis bij Crédit Lyonnais en de daaropvolgende nationalisering van de bank is een van de grootste schandalen van het naoorlogse Frankrijk. Met een buitengewoon risicovol expansiebeleid stuurde de directie Crédit Lyonnais onder leiding van Jean-Yves Haberer begin jaren negentig naar de rand van de afgrond. De bank maakte in 1992 270 miljoen euro verlies en door een gebrekkige dekking van risicokredieten dreigde de bank insolvabel te worden. Om een faillissement en een mogelijke ineenstorting van de Franse financiële wereld te voorkomen greep de staat in en nationaliseerde de bank. De daarop volgende herkapitalisatie van Crédit Lyonnais kostte de Franse staat tientallen miljarden euro's. in 1999 werd de bank weer geleidelijk aan geprivatiseerd.

Op zoek naar de oorzaken kwamen het Rekenhof, gedupeerde kleine beleggers en uiteindelijk een parlementaire onderzoekscommissie tot de conclusie dat het management van Crédit Lyonnais in hoge mate verantwoordelijk was voor het debacle. Zo knoeide de bank met de boekhouding en misleidde ze de financiële markten met valse informatie. Om de schijn op te houden dat het prima met Crédit Lyonnais ging, keerde de bank in 1992 zelfs dividend uit, terwijl de onderliggende resultaten dat niet rechtvaardigden.

Heel Frankrijk vroeg zich af hoe de bestuurders van Crédit Lyonnais zo lang hadden kunnen doorgaan met hun malversaties, zonder dat de toezichthoudende instellingen iets hadden ondernomen. De Franse centrale bank, de Bankencommissie en de Schatkist hadden niet ingegrepen.

Jean-Claude Trichet was ten tijde van de teloorgang van Crédit Lyonnais als hoofd van de Franse Schatkist op het ministerie van Financiën verantwoordelijk voor het toezicht op de Franse bankenwereld. Hij zouhebben geweten van de malversaties door de directie van Crédit Lyonnais. Daarom verdenkt het Parijse gerecht hem van medeplichtigheid aan het verspreiden van misleidende informatie en het knoeien met de boekhouding. Ook de toenmalige gouverneur van de Franse centrale bank (Banque de France), Jacques de Larosière, moet zich voor zijn passiviteit verantwoorden. Verder moet ook de toenmalige gedelegeerd bestuurder van Crédit Lyonnais, Jean-Yves Haberer, in het verdachtenbankje plaatsnemen, net als vijf mindere goden, onder wie drie accountants.

Trichet zelf heeft nooit een woord over de affaire losgelaten. Zijn advocate beweert dat Trichet nooit van de malversaties geweten heeft.

Het proces zal naar verwachting tot half februari duren. Daarna heeft het rechtscollege nog enkele weken nodig om tot een oordeel te komen.

Het is echter niet uitgesloten dat het proces vertraging oploopt. Dat zou rampzalig zijn voor Trichet, want rond mei moet de opvolger voor ECB-voorzitter Wim Duisenberg gekozen worden.

Bas KURSTJENS

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud