Quaden verdedigt loonindexatie

©BELGA

Guy Quaden, de gouverneur van de Nationale Bank van België (NBB), blijft de Belgische loonindexatie verdedigen. Hij reageert op een uitspraak van Jean-Claude Trichet, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), die donderdag de automatische loonindexatie de wacht aanzegde.

(belga) - In een gesprek met het Belga zegt Quaden dat het Belgische systeem uniek is en perfect verdedigbaar. ‘Om het even welk indexatiesysteem van de lonen moet verdwijnen’, had Trichet in Frankfurt gezegd. Volgens Quaden is dat vooralsnog geen reden om het Belgische systeem op te doeken. ‘Het is uniek en absoluut verdedigbaar’, vindt de gouverneur. ‘We staan wel voor een grote uitdaging, want we moeten aantonen dat het systeem ook in de nabije toekomst overeind kan blijven.’ Quaden vindt het dus absoluut noodzakelijk dat alle sociale gesprekspartners blijk geven van redelijkheid. ‘Over één zaak mag immers geen twijfel bestaan: de strijd tegen de inflatie krijgt nu topprioriteit.’

De veroordeling van Trichet was voor Quaden geen verrassing. De indexproblematiek staat geregeld op de agenda van het bestuur van de ECB. Zo ook donderdag. ‘Bij herhaling heb ik de specificiteit van het Belgische indexmechanisme proberen uit te leggen, want het is geen simpel systeem.’ Quaden wijst erop dat de lonen in België sinds de jaren 90 aan een gezuiverde index zijn gekoppeld. Tabak, alcohol en de meeste olieproducten maken geen deel uit van die zogenaamde gezondheidsindex. Daarbovenop komt de wet op de concurrentiekracht.

De Belgische loonstijging mag niet meer bedragen dan het gemiddelde van Duitsland, Frankrijk en Nederland. De combinatie van de gezuiverde index en de competitiviteitswet biedt volgens Quaden voldoende garanties dat de spiraal van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig zich niet meer zal herhalen. ‘Als we nu redelijk blijven, is er geen reden om ons indexsysteem te herzien’, zegt Quaden.

Quaden beseft dat het indexdebat in de ECB nog niet is beslecht. De gouverneur herinnert eraan dat niet alleen de ECB, maar ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) tegen de automatische indexatie gekant zijn en dat ook herhaaldelijk formuleren. Met uitzondering van België en Luxemburg is die indexatie in zowat alle Europese landen afgeschaft. In Duitsland is ze zelfs bij grondwet verboden. Toch relativeert Quaden dat verbod. ‘Het is niet omdat de indexatie op papier is verboden, dat dat in werkelijkheid zo is’, klinkt het.

Quaden geeft ten slotte toe dat het aandeel van de arbeid in het globale inkomen van de EU-15 zich op een dieptepunt bevindt. Slechts 57,8 procent tegen gemiddeld 64,2 procent in de periode sinds 1960, becijferde de EU-Commissie een paar weken geleden. Quaden kent de cijfers en stelt dat ze juist geïnterpreteerd moeten worden. Voor een inhaalbeweging is het echter niet het moment. ‘De strijd tegen de inflatie is op dit ogenblik de topprioriteit’, luidt het.

Foto Belga

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud