Reddingsplan-Paulson goedgekeurd

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft vrijdagavond het vernieuwde reddingsplan voor de financiële sector goedgekeurd. De voorstanders wonnen het met een stemming van 263 tegen 171.

(tijd) - De hele financiële sector keek reikhalzend uit naar de uitkomst van de debatten van vrijdag. De verwachtingen waren hoog, nadat woensdag het plan al met ruime meerderheid werd goedgekeurd in de Senaat.

Het nieuwe plan van Paulson voorziet in belastingverlagingen voor bedrijven en gezinnen ter waarde van 108 miljard dollar. Deze verandering moest de republikeinen over de streep trekken. De ingreep wierp vruchten af. Negentig republikeinen stemden voor.

De originele versie van het reddingsplan werd voornamelijk door de republikeinen afgeschoten onder druk van hun achterban. De rechtse flank van Amerika kon zich ideologisch niet verzoenen met een dermate omvangrijke staatsinmenging. Velen keerden nu echter hun kar onder druk van diezelfde achterban. Na de afwijzing van maandagverloor de Dow Jones meer dan 7 procent. Deze enorme daling schrikte duidelijk veel tegenstanders af.

Wall Street reageert voorlopig slecht op de goedkeuring. De Dow Jones verliest 0,3 procent.

Voorspelbaar debat

Het debat dat voorafging aan de goedkeuring leverde geen verrassingen op. De voorstanders haalden meteen hun beste argument boven: 'Wat in de dabatten van maandag nog beredeneerde speculatie was, is vandaag een feit. Als we niet handelen zal de markt crashen', zo zei de afgevaardigde uit Los Angeles.

Een argument dat geen betoog hoefde. De recordverliezen op Wall Street hadden veel tegenstanders, inclusief hun achterban, afgeschrikt. 'Voor de stemming van maandag stond mijn telefoon roodgloeiend van de telefoontjes van tegenstanders', vertelde de afgevaardigde van Louisiana. 'Ook de laatste dagen was het enorm druk. Maar deze keer wilden de mensen dat ik 'ja' zou stemmen.'

De lichte aanpassingen van het plan misten eveneens hun effect niet. Verschillende afgevaardigden onthaalden de veranderingen als een beloning voor de afwijzing van het plan eerder deze week. 'We staan hier voor een nieuw en verbeterd reddingsplan', meenden verschilende republikeinen.

Een minderheid meende dat het plan niets zou uithalen. 'Neen aan gouden parachutes voor de veroorzakers van deze miserie', klonk het uit de monden van de tegenstanders. Een andere afgevaardigde riep op om nee te stemmen, zodat men in november een nog betere versie kon voorleggen.

Positieve meerderheid

De toon was in het algemeen echter een pak positiever dan in het begin van de week. 'Het plan is verre van perfect, maar het is een noodzakelijk kwaad', meende een voormalige tegenstander. 'De kost van niets doen, is groter dan de kost van handelen.'

De voorstanders haalden het uiteindelijk met een ruime meerderheid.

Reacties Bush en Bernanke

President Bush reageerde tevreden op het nieuws van de goedkeuring. Hij kondigde aan de wet later op vrijdag te zullen ondertekenen. 'Door gedurfd te reageren voorkomen we dat de crisis op Wall Street een nationale crisis wordt', zei de president. Hij bedankte de leden van het Huis van Afgevaardigden. De president beklemtoonde evenwel dat de Amerikaanse economie met grote uitdagingen geconfronteerd blijft. 'Regering en Congres moeten nu in alle rust onderzoeken en analyseren hoe het tot de crisis kon komen en hoe die in de toekomst kan vermeden worden.'

Ook de voorzitter van de Federal Reserve Ben Bernanke uitte zijn tevredenheid. 'Het goedkeuren van deze wet is een grote stap in de richting van het stabiliseren van de financiële markt', zei Bernanke.

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud