Servais voorstander verfijning liquiditeitsregels

©Photo News

De CBFA is bereid maatregelen te nemen ter versterking van de controle van de liquiditeiten van financiële instellingen, zowel op nationaal als Europees niveau. Dat verklaarde Jean-Paul Servais, de voorzitter van het toezichtsorgaan, tijdens het zondagsprogramma 'Mise au Point' op de RTBF.

 

De toezichthouder volgt de liquiditeitspositie van de Belgische financiële instellingen al op sinds 2004. Dat gebeurt concreet via periodieke rapporteringen en een toezicht op basis van  internationale normen (Baselnormen). Daarnaast gebeuren er ook zogenaamde ‘stress tests’. Sinds dit jaar heeft de CBFA naar eigen zeggen het toezicht op de liquiditeitspositie van de grote groepen verstrengd en krijgt ze daarover een dagelijkse rapportering.

 

Groepsniveau

Groepsniveau

 

Bij grensoverschrijdende groepen als Fortis of Dexia gebeurt de opvolging van de liquiditeitspositie op basis van het principe van de groepshomogeniteit, omdat die instellingen hun liquiditeit eveneens beheren op groepsniveau.

 

De tussenkomst van diverse nationale toezichthouders met eigen liquiditeitsnormen kan deze benadering evenwel verstoren, zeker in crisissituaties zoals de voorbije weken. Volgens Servais is er dan ook nood aan nieuwe regels die een antwoord bieden op de problematiek van liquiditeitstransferten tussen de verschillende entiteiten van financiële concerns die in verschillende lidstaten gevestigd zijn. Hij meent dat er op Europees en nationaal niveau instrumenten moeten ontwikkeld worden om dit probleem op te lossen.

 

MS

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud