Advertentie

Steeds minder starters in Vlaanderen

©Photo News

Alle inspanningen ten spijt om een ondernemersspirit te stimuleren, blijft het aantal mensen dat werkt aan de opstart van een onderneming, of recent startte, erg laag. In België vormen ze 2,85 procent van de beroepsbevolking, in Vlaanderen 3,04 procent. Een lichtpuntje is dat ietsje meer starters ambitieus zijn om te innoveren, jobs te creëren en internationaal actief te zijn.

(tijd) - Jaarlijks meet de Global Entrepreneurship Monitor hoeveel mensen in de voorbije 12 maanden betrokken waren bij een (mogelijke) start-up, plus hoeveel mensen als eigenaar of manager werken in een bedrijf dat nog geen drie jaar oud is, en dit in 43 landen. Zowel voor België als voor Vlaanderen (apart cijfer sinds 2004) levert dit al jaren cijfers rond 3 procent van de beroepsbevolking op, met in de beste jaren eens een uitschieter tot 3,9 procent.

Dat zijn lage scores, zelfs in vergelijking met andere westerse economieën - in minder welvarende landen ligt het ondernemerschap traditioneel hoger omdat mensen geen andere keus hebben dan een zaakje opzetten om een inkomen bij mekaar te schrapen.

Vorig jaar was er zelfs opnieuw een lichte daling. Verontrustend is dat die vooral zat in de groep van zogenaamde latente ondernemers, de mensen die denken aan een oprichting of die voorbereiden, maar de uiteindelijke stap nog niet deden. De ervaring bevestigt dat dit een goede graadmeter is voor het aantal starters het jaar erop.

België scoort wel iets hoger wat de ambities van de starters betreft voor innovatie, jobcreatie en internationalisering. Daarin bungelen we niet aan het staartje, maar halen we de Europese middenmoot. Vooral in de wil om voorbij de landsgrenzen te kijken, nam de voorbije drie, vier jaar toe.

Geen effect

Alle stimuleringsmaatregelen, van tv-programma’s à la ‘Kinderen van Dewindt’ over vriendenleningen tot Open Bedrijvendag of Flanders DC, leiden dus niet tot een boost van de ondernemersspirit? ‘Neen’, geeft Patricia Ceysens toe,  de Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, ‘we moeten concluderen dat het met stimuleren alleen niet drastisch vooruitgaat.’

Ze verwijst naar de flankerende enquête bij de GEM-studie, waaruit bleek dat Belgen nochtans wel geloven dat ze het zouden kunnen, en dat het niet uit faalangst is dat ze niet ondernemen.

‘Als ze risico-avers zijn, is dat het resultaat van een afweging van de voor- en nadelen van werknemer of zelfstandige zijn. Wie nuchter de balans opmaakt, concludeert dat hij of zij in ons socialezekerheidssysteem erg veel opgeeft en dat er in vergelijking weinig tegenover staat als men het risico van een eigen bedrijf neemt. De baten zijn niet zo hoog. Willen we meer ondernemers, dan zullen we moeten ingrijpen in de harde kant van regel- en belastingdruk. Maar dat is federale materie, inderdaad.’

‘Belgen zien nog steeds minder dan anderen ondernemerschap als een aantrekkelijke carrièrekeuze’, vult prof. Hans Crijns aan, die aan de Vlerick Leuven Gent Management School het Belgische luik van de studie coördineert. ‘Een mentaliteit veranderen is echter een werk van lange adem, het is normaal dat je in vijf of tien jaar geen spectaculaire verandering ziet.’

Crisis

Het is nog een open vraag of de economische crisis meer of minder ondernemers zal opleveren - het onderzoek liep kort voor de zomer van. Langs de ene kant is een crisis niet bevorderlijk voor het vertrouwen dat een nieuwe zaak kan slagen en worden banken strenger om kredieten te verschaffen aan starters.  Langs de andere kant kunnen er wel gaten in de markt vallen doordat bestaande bedrijven met bestaande producten het moeilijk.

Het wordt ook wat minder gemakkelijk om snel een interessante (nieuwe) baan te vinden, er zijn minder alternatieven op de arbeidsmarkt. ‘Door herstructureringen en sluitingen worden er ook mensen tot inactiviteit gedwongen met een ander profiel dan we gewend zijn’, zegt Ceysens. Lees: hooggeschoolden.

‘Misschien kunnen we hen ervan overtuigen een eigen zaak te starten.’ Voor zulke mensen wordt een versneld en verkort coachingtraject opgezet. ‘We hebben veel knowhow voor het begeleiden van mensen met een idee tot de oprichitng van een bedrijf. Die willen we sneller verspreiden.’ Op de beurs Ondernemen 2009, begin april, komen er workshops die mensen wegwijs maken in het netwerk van mogelijke diensten en partners.

ER

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud