Tien procent meer starters in 2007

© /Hollandse Hoogte

Er zijn dit jaar meer dan 69.000 nieuwe ondernemingen opgestart in ons land. Dat zijn er bijna 10 procent meer dan in 2006. Dat is vernomen van Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, die aandringt op een uitbreiding van de faillissementsverzekering.

(belga) - In 2007 werden 69.487 ondernemingen opgestart, een stijging van 9,54 procent ten opzichte van 2006, toen er 63.434 ondernemingen van start gingen. De stijging is het grootst in Brussel (15 procent). In Vlaanderen is de stijging met 8 procent het laagst, Wallonië doet het met een stijging van 10 procent iets beter.

Toch is Unizo allerminst euforisch. In de vergelijking met de andere landen van de eurozone doet ons land het immers niet goed. 'Nergens zijn minder mensen (2,73 procent van de actieve bevolking) betrokken bij de start van een eigen onderneming', luidt het. Ook buurlanden Nederland (5,42), Duitsland (4,21) en Frankrijk doen het naar verluidt een stuk beter dan ons land.

Unizo wijst erop dat er te veel drempels zijn om mensen de stap naar het ondernemerschap te doen zetten. Uit een rondvraag bij driehonderd starters blijkt dat de onzekere toekomst, het sociale statuut van de ondernemer, het vinden van startkapitaal, en de waarborgen die gevraagd worden door de bank de belangrijkste hinderpalen zijn bij de start van een zaak. Een premie voor starters, een lastenverlaging voor bedrijven, een beter sociaal statuut en goedkoper extern advies zouden de drempel kunnen verlagen, schatten deze starters.

Unizo wil alvast dat er een vangnet komt voor gefailleerde ondernemers. 'Eerst en vooral moet verder geijverd worden voor hogere uitkeringen, tot op het niveau van de minimumuitkeringen die betaald worden in de werkloosheidsuitkering', luidt het. Unizo wil ook dat onderzocht wordt of het haalbaar en wenselijk is om deze faillissementsverzekering te laten evolueren naar een stopzettingsverzekering. Voorts wil Unizo dat er nieuwe initiatieven worden genomen met betrekking tot de begeleiding en herinschakeling van mensen die een faillissement hebben meegemaakt.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud