Tien vragen over uw spaargeld

De crisis op Wall Street maakt pijnlijk duidelijk dat financiële rampen in New York wel degelijk invloed kunnen hebben op uw spaargeld. We trachten antwoord te geven op tien prangende vragen.

1.    Kan een Belgische bank over de kop gaan?
Natuurlijk kan een bank in België failliet gaan, althans in theorie. Het is al gebeurd begin jaren 80 en eind jaren 90 met de Bank Max Fischer. De Commissie voor het Bank- en Financiewezen kijkt zeer nauwgezet toe. Zij volgt de tegoeden bij de Belgische banken voortdurend op en bekijkt de solvabiliteits- en schuldratio’s evenals het minimumniveau van de eigen middelen. Als een ratio in de gevarenzone dreigt te komen, trekt ze de alarmbel. Kortom, alles is gedaan opdat een faillissement te voorkomen, maar totaal uitgesloten is het nooit.

2.    Wat gebeurt er als een Belgische bank failliet gaat?
Als een bank over de kop gaat of niet meer aan haar betaalverplichtingen kan voldoen, treedt het Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële Instrumenten op. Dat fonds werd als een openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998 en wordt gespekt door alle financiële instellingen naar Belgisch recht. Elke financiële instelling die in België een vergunning heeft van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) is aangesloten bij dat fonds. Die aansluiting is een voorwaarde om zo’n vergunning van de CBFA te krijgen.

3.    Volstaan de tegoeden bij het Beschermingsfonds?
Eind 2007 had het Beschermingsfonds een reserve van 765 miljoen euro. Een peulenschil in vergelijking met de bedragen die gehouden worden op spaar-, zicht-, termijn- en effectenrekeningen. Maar toch moet dat bedrag genuanceerd worden. Bij een faillissement van een bank kunt u als klant uw effecten altijd rechtstreeks recupereren. Als klant bent u ook schuldeiser van de bank en kunt u uw schuldvordering (gedeeltelijk) recupereren via de curator.

4.    Hoeveel schadevergoeding krijg ik?
Kunt u uw spaartegoeden niet (volledig) recupereren bij de curator, dan kunt u terecht bij het Beschermingsfonds. U heeft recht op een maximale schadevergoeding van 20.000 euro als de bank failliet gaat waar u een zicht-, spaar- en/of termijnrekening houdt. Dat bedrag geldt per rekeninghouder maar voor alle rekeningen tezamen bij eenzelfde instelling. Ook rekeningen van minderjarigen worden vergoed.
Nemen we het voorbeeld dat u 3 rekeningen hebt bij bank X die over de kop gaat: een spaarrekening van 40.000 euro, een zichtrekening van 500 euro en een termijnrekening van 20.000 euro. Dan krijgt u maximaal 20.000 euro schadevergoeding.

5.    Is er een bescherming voor rekeningen in vreemde munten?
Enkel rekeningen in een munt van de Europese Unie vallen onder de bescherming van het Beschermingsfonds. Naast de euro gaat het om het Britse pond, de Zweedse, Deense, Noorse en IJslandse kroon en de munten van de uitbreidingslanden die nog niet zijn toegetreden tot de euro. Rekeningen in dollar of yen hebben dus geen recht op een schadevergoeding van het Beschermingsfonds.

6.    Hoe zit het met effectenrekeningen?
Naast het spaargeld komt ook wat op een effectenrekening staat, zoals fondsen of aandelen, in aanmerking voor nog eens 20.000 euro schadevergoeding. Voor de berekening van de geleden schade wordt de marktwaarde genomen op de dag voor het faillissement van de bank. Het eventuele waardeverlies ten opzichte van de aanschafwaarde wordt niet gedekt. In tegenstelling tot bij deposito’s maakt het niet uit in welke munt die effecten zijn uitgedrukt. Schrijft u een effect in op een effectenrekening, dan blijft u de rechtmatige eigenaar van dat effect. De bank mag die effecten niet gebruiken als werkingsmiddel, tenzij u daar als cliënt uw uitdrukkelijke toestemming voor gegeven heeft. Dat betekent ook dat de effecten op een rekening buiten de boedel van het faillissement blijven. De curator kan er dus geen beslag op leggen.

7.    Welke instellingen zijn aangesloten bij het Belgische Beschermingsfonds?
Een overzicht van alle financiële instellingen die aangesloten zijn bij het Belgische Beschermingsfonds, kunt u hier vinden.

8.    Hoe zit het met de buitenlandse instellingen actief in België?
Instellingen onder het recht van een andere lidstaat van de EER vallen onder de bescherming van het land waar de moederinstelling gevestigd is. Voorbeelden zijn DHB Bank (Nederland) en Kauphting Bank (Luxemburg). Voor Rabobank.be, die ondanks de benaming ‘.be’ een bijkantoor is van het Nederlandse Rabobank, geldt indien nodig de Nederlandse bescherming. Een lijst van die instellingen vindt u hier.

9.    Zijn er spaarproducten op de Belgische markt die gelinkt worden met Lehman of andere Wall Street-banken? En loop ik gevaar als ik erin belegd heb?H

Het dreigende faillissement van Lehman Brothers laat zich in ons land onder meer voelen voor de klanten van Ethias. De bankverzekeraar bracht onlangs het Tak23-product "Lift Multisecurity 2008" op de markt met een 100% kapitaalgarantie door Lehman Brothers. Wat de impact van een eventuele ondergang van de Amerikaanse zakenbank op de Ethias-producten is, is voorlopig niet duidelijk. Ethias wil pas dinsdagvoormiddag met een officiële mededeling naar buiten komen.

Fixed 6% Notes II, een obligatie die vandaag door Citibank en Deutsche Bank wordt verdeeld, is een ander financieel product waarvan de terugbetaling door een Amerikaanse bank wordt verzekerd. Het is de Amerikaanse financiëledienstengroep Citigroup die de terugbetaling van de obligatie garandeert. De looptijd van de obligatie is 5 jaar en de jaarlijkse coupon bedraagt 6 procent. De inschrijvingsperiode loopt nog tot midden oktober 2008. Voor Deutsche Bank is het nieuws rond de Amerikaanse Lehman Brothers geen reden om de verdeling van het product stop te zetten. 'Het risico van het product blijft zeer beperkt. Citigroup behoudt nog steeds een kredietwaardige rating', zegt Hans Mariën van Deutsche Bank. Concreet bestaat het risico van het product erin dat Citigroup de boeken moet neerleggen. In dat geval is de terugbetaling van de obligatie niet meer gegarandeerd.

10.    Is goud een goede verdedigingsstrategie tegen de huidige crisis op Wall Street?
Goud is sinds enkele jaren weer in. Dreigende inflatie, minder goudverkopen door de centrale banken en een betere fundamentele waardering van het gele metaal pleiten voor goud. Vooral de inflatie en het doembeeld van de jaren 70 hebben goud boven 1.000 dollar per ounce geduwd. Nu kost een ounce nog 775 dollar, omdat de inflatie wat teruggevallen is en omdat de dollar zich terug herpakt heeft. Toch blijft goud nog altijd de veilige beleggingshaven bij uitstek, al lijkt het er sterk op dat toch weer een tijdje zal duren eer goud terug 1.000 dollar zal kosten. Volgend jaar wordt in België rekening gehouden met een inflatie van rond de 3 procent, dus niet onmiddellijk een niveau om goud terug de hoogte in de sturen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud