‘Transparantie financials moet omhoog'

©BLOOMBERG NEWS

De conjunctuurgevoeligheid van de financiële sector moet dalen, maar de transparantie moet stijgen. Dat zei Jean-Claude Trichet, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), gisteren in een toespraak op de jaarlijkse conferentie van de International Capital Markets Association (ICMA).

Van onze verslaggever in Wenen

(tijd) - Trichet trok enkele lessen uit de financiële turbulentie van de voorbije maanden en formuleerde aanbevelingen voor het beleid.

Conjunctuurgevoeligheid heeft volgens Trichet twee negatieve gevolgen voor de financiële stabiliteit. Ze verkort de tijdshorizon en ze leidt tot asymmetrische reacties op ‘booms’ en ‘busts’.

‘De menselijke natuur is wellicht de belangijkste oorzaak van het procyclisch gedrag van marktparticipanten, dat achtereenvolgens leidt tot golven van euforie en wanhoop.’ Trichet merkte op dat ook de regelgeving en de overheden bijdragen tot grotere koersschommelingen.

‘De toezichthouders zijn geneigd hun normen meer te verstrakken in moeilijke tijden dan tijdens de voorafgaande boom. Ik verwacht dat het geplande werk van de internationale gemeenschap zal bijdragen tot een vermindering van de conjunctuurgevoeligheid.’

Voorts pleitte Trichet opnieuw voor meer transparantie. ‘Transparantie is de beste verzekering tegen irrationeel kuddegedrag en ongerechtvaardigde besmetting in tijden van spanning. De huidige turbulenties hebben eens te meer aangetoond dat ondoorzichtigheid over de markten, financiële instrumenten of financiële instellingen een recept is voor catastrofe. Het ontbreken van pertinente, geloofwaardige en betrouwbare informatie doet marktparticipanten het ergste veronderstellen en daarnaar handelen.’

Trichet zei dat de interactie van drie factoren de financiële turbulentie hebben versterkt ‘op een manier die bijna niemand had voorzien’. Ten eerste leidde de overvloed aan liquiditeiten tot een opbouw van schulden. Ten tweede leidde financiële innovatie tot de ontwikkeling van een complex financieel systeem. Ten slotte waren er prikkels die financiële spelers aanzetten tot onvoorzichtig gedrag.

WV

foto bloomberg

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud