Trichet (ECB) bezorgd over inflatierisico's

©AFP

Jean-Claude Trichet, voorzitter van de ECB, toonde zich in zijn toespraak bezorgd over de inflatierisico's. 'De inflatie zal in de komende maanden boven de 2 procent blijven. De periode van hoge inflatie zal langer duren dan voorzien', zei hij. Een oplopende inflatie beperkt de bewegingsruimte van de ECB om een renteverlaging door te voeren indien blijkt dat de Europese economische groei vertraagt.

Jean-Claude Trichet, voorzitter van de ECB (foto)

(tijd) - De Europese Centrale Bank (ECB) handhaafde vandaag zijn basisrente op 4 procent. De ECB liet vorig jaar verstaan mogelijk de rente te moeten verhogen om de inflatie onder controle te houden. Maar de vrees dat de Europese economie vertraagt door de kredietcrisis weerhield de ECB daarvan. 'De ECB heeft momenteel weinig bewegingsruimte. Recente gegevens wijzen op hogere inflatierisico's maar de ECB wacht af welke impact de kredietcrisis heeft op de Europese economie', zegt een econoom.

'We zijn alert en staan klaar om in te grijpen zodat er geen risico's op prijsinstabiliteit opduiken. Dat is onze hoogste prioriteit', stelde Trichet. Over de groeivooruitzichten zei Trichet dat er nog heel wat onzekerheid bestaat. 'En de risico's blijven neerwaarts.'

De dure olie zorgt voor inflatoire druk. De ECB verwacht dat de inflatie in de eurozone dit jaar zal stijgen tot 2,5 procent tegenover 2,1 procent in 2007. In december 2007 steeg de inflatie zelfs tot 3,1 procent door toedoen van hoge energie- en voedingsprijzen. De groei van de Europese economie zal volgens de ECB in 2008 vertragen tot 2 procent, in vergelijking met 2,6 procent vorig jaar.

Economen gaan ervanuit dat de ECB dit jaar eerder de rente zal verlagen dan verhogen. Van de 52 door Bloomberg gepolste economen verwachten er slechts 9 een hogere rente eind 2008. Twintig rekenen op een renteverlaging en 23 houden het op een status quo.

Elke bijkomende renteverhoging zou de neerwaartse risico's voor de economie alleen maar versterken', zegt Howard Archer, hoofdeconoom bij Global Insight. Archer verwacht dat de ECB de rente in het tweede halfjaar zal verlagen. 'De tragere groei in de eurozone en de sterke euro zullen de inflatie dan wat drukken', redeneert hij. JDS

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud