Advertentie

Trichet: 'Eurozone zal niet uit elkaar vallen'

Jean-Claude Trichet, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, heeft woensdag in een toespraak voor het Europees Parlement alle speculaties over een mogelijk uiteenvallen van de eurozone van tafel geveegd.

(belga) - Trichet reageerde op recente analyses die wijzen op de uiteenlopende impact van de financiële en economische crisis op het financiële huishouden van de eurolanden. Zo worden de verschillen in rente op staatsobligaties steeds groter. Door twijfels over hun kredietwaardigheid is de rente voor landen als Griekenland, Ierland, Spanje en Italië fors gestegen en dat doet de druk op de euro sterk toenemen.

Trichet bestempelt die theorieën als "ongegrond". Hij beklemtoonde dat de verschillen in rente op de staatsobligaties van de eurolanden slechts een element in de economische analyse vormen. De Fransman wees erop dat ook de werkloosheidscijfers of de economische groei sterk verschillen van lidstaat tot lidstaat. Deze verschillen zijn volgens hem normaal "in een zo uitgestrekte economie als de eurozone".

Trichet ontkende niet dat de eurozone in woelige wateren is beland. Om een minimum aan fiscale cohesie binnen de eurozone te vrijwaren, moeten de lidstaten volgens de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) de begrotingsnormen van het groei- en stabiliteitspact blijven toepassen. "De regeringen moeten de bestaande manoeuvreerruimte gebruiken, maar ze mogen niet te ver gaan", waarschuwde hij.

Het stabiliteitspact schrijft voor dat de begrotingstekorten niet hoger mogen oplopen dan drie procent van het bruto binnenlands product. Sinds de hervorming van het pact in 2005 mogen de lidstaten bij de opmaak van hun begroting meer rekening houden met de conjunctuur, maar de recente economische prognoses van de Europese Commissie schetsen een wel heel somber plaatje over de begrotingen van de lidstaten. Vooral Ierland, dat dit jaar een tekort van elf procent zou boeken, zit in heel slechte papieren.

Trichet ontkende tenslotte ook dat de eurozone te maken heeft met een deflatie. De voorbije maanden is de muntontwaarding in de eurozone weliswaar sterk gedaald, maar de voorzitter van de Europese Centrale Bank omschrijft deze tendens liever als een "desinflatie", die "niet negatief geïnterpreteerd hoeft te worden".

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud