Trichet heeft vertrouwen in economisch herstel eurozone

(tijd-nieuwslijn) - De voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), Jean-Claude Trichet (foto: epa), is van mening dat het economische herstel in de eurozone zal aanhouden. Dat verklaarde hij donderdag op een persconferenite in Brussel. De hoge olieprijs heeft een invloed gehad op de inflatie van dit jaar, maar op middellange termijn ziet Trichet eerder een beperktere invloed. De ECB heeft zoals verwacht de belangrijkste rentetarieven onveranderd gelaten.

Ondanks recente onzekerheid over het aantrekken van de bedrijvigheid houdt het herstel in het eurogebied aan. In de industriële productie en de dienstensector duurt de groei voort. Ook het consumentenvertrouwen blijft geleidelijk herstellen, en er zijn voorzichtige signalen van een verbetering van de werkgelegenheid. Daardoor zou de groei van de eerste jaarhelft in het eurogebied behouden moeten worden in de komende kwartalen.

De toekomstige groei is nog moeilijk in te schatten door de onzekerheid die de olieprijs met zich meebrengt. Als de olieprijs hoog blijft of zelfs verder stijgt, kan dat de kracht van het herstel zowel binnen als buiten het eurogebied temperen, aldus Trichet. Maar op middellange termijn zou de invloed van de dure olie beperkter moeten zijn dan in het verleden het geval is geweest.

Toch heeft de olie al een directe invloed gehad op de inflatie in het eurogebied. In het eerste kwartaal van 2004 bedroeg de inflatie 1,7 procent jaar-op-jaar, in het tweede kwartaal steeg dat cijfer naar 2,3 procent. In juli en augustus bleef de inflatie op dat peil. Volgens voorlopige ramingen van Eurostat is de HICP-inflatie in september licht gedaald tot 2,2 procent. Het inflatiecijfer op jaarbasis zal dit jaar wellicht niet meer terugkeren onder 2 procent. In 2005 verwacht de ECB wel een daling van de inflatie onder 2 procent, omdat de recente loonontwikkelingen gematigd zijn gebleven.

Trichet wees ook nog op de opwaartse risico's voor de prijsstabiliteit. De vraag is in hoeverre de zogenaamde tweede-ronde-effecten van de hoge olieprijzen, die voortvloeien uit de loon- en prijsvorming, zich voordoen. Daarnaast moet het verloop van de indirecte belastingen en de door de overheid gereguleerde prijzen in de gaten gehouden worden. Een monetaire analyse in de eurozone ondersteunt het argument voor grote waakzaamheid tegenover die de opwaartse risico's.

Volgens de ECB zal een aanzienlijk aantal euro-landen een begrotingstekort van boven 3 procent noteren. Volgens Trichet zullen lidstaten hun consolidatie-inspanningen nieuw leven in moeten blazen en niet op eenmalige maatregelen vertrouwen.

Het werkloosheidscijfer in het eurogebied is sinds begin 2003 wel globaal onveranderd gebleven, ondanks de relatief langzame expansie van het reele bbp sinds begin 2001. Daarnaast heeft die langzame groei weinig negatieve invloed gehad op de groei van de werkgelegenheid. Volgens de ECB-voorzitter kan de werkloosheid in de loop van 2005 gaan dalen in het eurogebied als de totale vraag zich ontwikkelt zoals verwacht.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud