Vakbonden zien marge voor vrij en verantwoordelijk overleg

Rudy De Leeuw (foto Belga) ©BELGA

Er moet voor de vakbonden marge blijven voor vrije en verantwoordelijke onderhandelingen in de sectoren en bedrijven. Ook interprofessioneel dienen afspraken te worden gemaakt, onder meer over de minimumlonen. Dat zeggen de vakbonden in een reactie op het technisch verslag van de CRB.

(belga) - Het ACV zegt te blijven gaan voor een interprofessioneel akkoord en roept op tot evenwicht tussen concurrentiekracht, werkgelegenheid en koopkracht. Een interprofessioneel akkoord is maar mogelijk, aldus de christelijk vakbond, als de indexering wordt gevrijwaard en er daarnaast een redelijke marge blijft voor 'vrije en verantwoordelijke onderhandelingen in de sectoren en bedrijven', met het oog op koopkrachtherstel.

Dat zegt ook Rudy De Leeuw, voorzitter van het ABVV. 'Nu moeten de onderhandelingen beginnen. Er blijft marge voor vrije en verantwoordelijke onderhandelingen in de sectoren.'

Ook interprofessioneel dienen afspraken te worden gemaakt. Beide vakbonden spreken over hogere minimumlonen en tegemoetkomingen voor woon-werkverkeer. Het ABVV gaat ook voor hoger vakantiegeld.

Wat de verslechtering van de loonkostpositie tegenover de buurlanden - in het rapport is sprake van 4,1 procent - betreft, wijzen ACV en ABVV erop dat bij die berekening geen rekening is gehouden met de fiscale verminderingen van de loonkost, met name het niet doorstorten van de bedrijfsvoorheffing. Dat verkleint de handicap tot 3,1 procent, aldus het ACV. Ze wijzen ook op de loondrift - loonsverhogingen buiten de cao - door individuele werkgevers: goed voor 2,3 procent. Van de reële onderhandelingsmarge van 1,1 procent werd maar 0,7 pct benut (voor de periode 2007-2008). De bonden wijzen ook op de oorzaken van de hogere inflatie: de zware prijsstijgingen voor gas en elektriciteit. Het ABVV geeft hier ook de regering een veeg uit de pan, omdat ze niets heeft gedaan aan de hoge energiefactuur.

Wat de werkgevers betreft, die hebben opnieuw hun deel niet gedaan inzake vorming en onderzoek en ontwikkeling, aldus nog de bonden. De bonden vragen die werkgevers ook een snel akkoord over de werkloosheidsuitkeringen.

De liberale vakbond tenslotte zegt dat er ruimte moet zijn voor reële loonsverhogingen, als katalysator voor de economische heropleving.
Overigens is nog geen datum bekend voor een eerste overleg tussen de sociale partners in de groep van tien.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud