VBO verwacht economische groei van 0,5 procent in 2003

(belga) - De Belgische economie bevindt zich momenteel in een fase van conjuncturele besluiteloosheid. De economie zou dit jaar gemiddeld met maar 0,5 procent groeien. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse conjunctuurenquête van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

Hoewel het snelle einde van de oorlog in Irak het consumentenvertrouwen gestimuleerd heeft en de daling van de olieprijzen en de sterke euro de inflatie deed dalen, lijken de negatieve elementen op dit moment beduidend zwaarder te wegen dan de positieve, luidde het vrijdag op een persconferentie.

Zo steeg het aantal sectoren dat de huidige economische situatie als negatief omschrijft in juni 2003 tot 75 procent, tegenover 55 procent in december 2002. Sterk exportgerichte sectoren zoals de textiel-, voedings- en papiersector schatten de economische situatie nu veel minder gunstig in dan zes maanden geleden.

Ook over de economische ontwikkelingen in het komende halfjaar zijn de meeste sectoren pessimistischer geworden. Zes maanden geleden zag slechts 15 procent van de sectoren de nabije toekomst somber in, tegenover 40 procent nu.

Belangrijkste pijnpunt momenteel is de slabakkende buitenlandse vraag en de aantasting van het concurrentievermogen van de Belgische ondernemingen als gevolg van de zwakke dollar. Gevolg is dat 41 procent van de sectoren pessimistisch is over de uitvoergroei in de komende maanden, tegenover 12 procent zes maanden geleden.

Hoewel de situatie verre van goed is, zijn er toch een aantal geruststellende elementen, benadrukt het VBO. Zo gaat de rendabiliteit van de ondernemingen er alvast niet verder op achteruit. Zes maanden geleden maakte nog 65 procent van de ondervraagde sectoren melding van een 'ondermaatse rendabiliteit', tegenover 53 procent nu. Het gros van de sectoren verwacht niet meer dan een stabilisering van de rendabiliteit om het huidige lage niveau.

Het VBO gaat er tenslotte vanuit dat er zich tegen het einde van 2003 een duidelijke economische heropleving zal voordoen. Niettemin zal de economische groei voor dit jaar gemiddeld slechts een half procent bedragen. Voor 2004 gaat het VBO uit van een groei van het bruto binnenlandse product (BBP) van 2 procent.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud