VFB: 'onaanvaarbaar slechte oplossing'

De Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers, VFB, is zeer kritisch over de Fortis-regeling die uit de bus kwam. De VFB betreurt ten zeerste dat de regering niet is ingegaan op zijn eerder gedaan voorstel om de BNP-Paribas-aandelen in te brengen in de beursgenoteerde Fortisholding.

(tijd) - 'De regering mist hiermee een unieke kans om het geschokte vertrouwen deels te herstellen.'

 

'In het constructief voorstel van de VFB werden de belangen van alle grote én kleine, Belgische en niet-Belgische Fortis-aandeelhouders, de belangen van de Staat en de belastingbetalers én het  belang van de Brusselse beurs met elkaar verzoend. In tegenstelling tot de nu weerhouden, bureaucratische regeling – een nieuw Fonds! -- zou het VFB-voorstel de Staat niets hebben gekost. Tegenover de inbreng van de BNP-Paribas-aandelen zou een liquide overheidsbelang in de Fortis-holding hebben gestaan, met de dividenden die daaraan corresponderen.'

 

De VFB stelt zich vragen bij de 'onaanvaardbaar slechte oplossing' die uit de bus kwam:

 

  • De beperking tot fysieke personen betekent dat de grote en de institutionele aandeelhouders eenzijdig en zonder vergoeding door de Staat worden onteigend. Ook de 100.000-en indirecte en vaak kleine aandeelhouders die Fortis-aandelen bezitten via een pensioenspaarfonds, een beleggingsfonds of een levensverzekering krijgen geen enkele vergoeding. Dit is een spoliatie en een manifeste discriminatie. Het is zeer de vraag of dit regeringsplan stand zal houden voor de Europese en Belgische rechtbanken. Als dit regeringsplan alsnog door de rechtbanken wordt afgewezen en de Staat wordt verplicht om aan alle 2,4 miljard aandelen een compensatie toe te kennen, wat gebeurt er dan? Een enorme verwatering van de vergoeding of een gedwongen verkoop van het pakket BNP-Paribas-aandelen? 
  • De beperking tot aandelen die men op 1 juli in het bezit moest hebben, betekent dat wie geloof hechtte aan de ontelbare geruststellende verklaringen van de topleiders van Fortis, van de toezichthouders en van de Premier en de minister van Financiën na 1 juli, uit de boot valt. Dit doet op zijn minst een enorm geloofwaardigheidsprobleem rijzen. Welk geloof mag worden gehecht aan de belofte die de regering nu doet?
  • Wat is de waarde van de Fortis-holding zonder BNP-Paribas-aandelen op de beurs? Als men de toxische producten (2,8 euro per aandeel?) buiten beschouwing laat - en wie wil dat in zijn portefeuille? -, eerder 1 dan 2 euro. De 2,4 miljard aandelen Fortis worden dus een 'penny stock' die door niemand - behalve speculanten - ernstig zal worden genomen.

'De regering mist met deze beslissing niet alleen de kans om aan de Fortis-holding op de Brusselse beurs een volwaardige toekomst als bankholding te geven.'

 

'De regering brengt ook een wellicht fatale slag toe aan de cultuur van ondernemerschap en risico die in België sinds de wet Cooreman-De Clercq na 1982 is gegroeid. Dit dreigt de vergrijzingsproblematiek helemaal onoplosbaar maken. Niet alleen ging de jongste maanden veel waarde verloren in de pensioenspaarfondsen – en dat wordt nu nog verergerd -, niet alleen lijkt een broodnodig begrotingsoverschot niet haalbaar, maar daarenboven ondermijnt de regering met deze maatregel het potentieel van economische groei in ons land.'

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud