Vlaams loon kwart hoger dan Waals

Een Vlaming verdiende in 2004 21.111 euro per jaar of 4.293 euro meer dan een Waal. Het inkomensverschil daalt wel voor het eerst in jaren, zo schrijft De Morgen dinsdag op basis van cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

(belga) De 4.293 euro komt overeen met een verschil van 25,2 procent tussen Vlamingen en Walen. In 2003 bedroeg dat verschil 25,3 procent. De cijfers houden rekening met het inkomen uit arbeid, vermogen en spaartegoeden, zonder verrekening van sociale uitkeringen en belastingen.

Volgens Monica Maeseele, bij de Nationale Bank verantwoordelijk voor de regionale rekeningen, is het zeker nog te vroeg om op basis van de jongste cijfers te concluderen dat de Waalse herstelplannen effect sorteren.

Toch wijzen nog cijfers in de regionale rekeningen in de richting van een trendbreuk. Zo bijvoorbeeld de cijfers over het beschikbaar inkomen, waarin sociale uitkeringen en belastingen worden verrekend. Een Vlaming beschikte in 2004 over een inkomen van 16.348 euro, een Waal over 14.035 euro of 14,1 procent minder. In 2003 was het verschil 14,2 procent.

Ook de cijfers over het bruto binnenlands product (bbp), de som van alle goederen en diensten die er jaarlijks in België worden geproduceerd en geleverd, spreken in het voordeel van Wallonië. In 2004 bedroeg het bbp per hoofd van de bevolking 27.485 euro in Vlaanderen tegen 20.072 euro in Wallonië, een verschil van 26,9 procent. In 2003 bedroeg de kloof nog 27,2 procent. Voorlopige bbp-cijfers voor 2005 wijzen op een verdere vernauwing van de kloof tot 26,8 procent.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud