'Vlaamse werkloosheid daalt met een vijfde in april'

In april telde Vlaanderen in totaal 172.608 niet werkende werkzoekenden. In vergelijking met een jaar geleden betekent dat een daling met 19,6 procent. Dat is de sterkste jaar-op-jaardaling van het afgelopen jaar. Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (sp.a) ziet in deze cijfers een aansporing om het beleid verder aan te scherpen.

Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door een aanhoudende daling van de werkloosheidscijfers. Door de nieuwe daling in april benaderen de cijfers stilaan het laagste niveau in 5 jaar tijd. Nochtans zijn de statistieken tegenwoordig veel vollediger dan vroeger, doordat meer ouderen als werkzoekend beschouwd worden.Indien de manier van tellen door de jaren heen gelijk was gebleven, dan was het huidige werkloosheidsniveau wellicht het laagste in tien jaar. De huidige definities zijn niet alleen vollediger, maar ook beter en eerlijker dan de vroegere, luidt het woensdag in een mededeling van Vandenbroucke.De Vlaamse minister van Werk is verheugd over deze cijfers, maar roept op om niet te vervallen in euforie, "want de uitdagingen blijven enorm". Zo waren er op het einde van april nog steeds 29.533 werkzoekende jongeren. "Meer dan de helft van hen heeft geen diploma of getuigschrift van de derde graad van het secundair onderwijs. Het is dus nog geen moment voor zegebulletins", aldus Vandenbroucke.

De minister ziet in de cijfers vooral een aansporing om ook werkzoekenden met moeilijke problemen een uitweg te bieden. "We moeten de economische hoogconjunctuur gebruiken om hardnekkige maatschappelijke problemen op te lossen en effectief alle talenten aan te boren. Het is daarom nodig dat we de gebaande paden vaker durven verlaten. Door een warme en sterke aanpak voor alle jonge werklozen, een aanpak waarbij we kansen bieden, maar ook vragen dat deze benut worden. Door nieuwe mogelijkheden te scheppen voor ouderen en door bedrijven aan te moedigen ouderen in dienst te nemen.

"De terugblik op de cijfers van de voorbije jaren leert dat het aanboren van alle talenten niet gewoon een mooie uitdaging is, maar een bittere noodzaak. "Anders dreigt de economische groei in Vlaanderen snel gefnuikt te worden. Dat hebben we ook na 2001 gezien: toen liep de aantrekkende economie vast op een tekort aan inzetbare arbeidskrachten", aldus de minister.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud