Waarop wordt de boete berekend?

Voor effecten is de waarde afhankelijk van het feit of ze beursgenoteerd zijn of niet. Bij genoteerde effecten geldt de marktwaarde op 1 juni 2003.

Voor aandelen die niet worden verhandeld op een gereglementeerde markt, geldt de boekwaarde vastgesteld op grond van de laatste afgesloten jaarrekening voorafgaand aan 1 juni 2003. Andere effecten die niet op een gereglementeerde markt worden verhandeld, worden in de aangifte opgenomen voor hun werkelijke waarde op 1 juni 2003. De manier waarop die waarden worden vastgesteld, moet nog bij KB vastgelegd worden.

- Voor zwart geld wordt de boete berekend op het volledige geregulariseerde bedrag. Bij grijs geld moet enkel een boete betaald worden op de niet aangegeven opbrengsten. Hebt u bijvoorbeeld wit geld in Luxemburg op een spaarrekening geplaatst, maar de interesten niet aangegeven, dan moet u alleen die interesten regulariseren. In de praktijk is het bij grijs geld niet altijd eenvoudig (wit) kapitaal en (zwarte) roerende inkomsten op een buitenlandse rekening van elkaar te onderscheiden. De spaarder zelf moet in dit geval beslissen of hij het volledige bedrag in zijn aangifte opneemt, of een onderscheid wil maken tussen kapitaal en roerende inkomsten.

Grosso modo bestaan er twee mogelijkheden voor de berekening van de aan te geven roerende inkomsten. De eerste is de aangifte van alle roerende inkomsten vanaf de datum van de opening van de buitenlandse rekening. Voor de aangegeven bedragen is er zowel fiscale als strafrechterlijke immuniteit. De tweede optie is enkel de roerende inkomsten van de laatste vijf jaar aan te geven. De aangegeven bedragen genieten fiscale én strafrechterlijke immuniteit. Voor de niet-aangegeven roerende inkomsten (ouder dan vijf jaar) is er dankzij de verjaringstermijn van vijf jaar fiscale immuniteit, maar geen strafrechterlijke immuniteit.

20872071

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud