Wanbetalingen bedrijfsobligaties VS vervijfvoudigen in 2008

©AFP

De wanbetalingen van Amerikaanse bedrijfsobligaties stijgen van 1 procent dit jaar naar 4,7 procent in 2008. Dat voorspelt het Amerikaanse kredietratingbureau Moody’s. De inzinking van de Amerikaanse economie is de grote schuldige.

(tijd/bloomberg) - Sinds begin oktober heeft Moody’s de kredietwaardigheid van 389 Amerikaanse bedrijfsobligaties verlaagd. Slechts 150 obligaties zagen hun rating stijgen. Het is van het eerste kwartaal van 2003 geleden dat de kloof tussen de neerwaartse en de opwaartse bijstellingen van de kredietrating nog zo groot was. Sinds Nieuwjaar verlaagde Moody’s de rating van het schuldpapier van 33 Amerikaanse ondernemingen tot ‘junk (rommel). Die ondernemingen torsen samen 52 miljard dollar schulden. Hun kredietrating ligt daarmee beneden Baa3.

De inzinking van de Amerikaanse economie is de grote boosdoener. De groei vertraagt van 4,9 procent op jaarbasis in het voorbije derde kwartaal naar 1 procent dit kwartaal. De Amerikaanse centrale bank voorspelt voor 2008 een groei van 1,8 tot 2,5 procent. Tot voor kort was dat 2,5 tot 2,75 procent.

Bedrijfsobligaties brachten dit jaar gemiddeld 3,08 procent op. Dat is minder dan het inflatiepeil. Beleggers gaven er wegens de kredietcrisis de voorkeur aan hun geld in superveilig staatspapier te stoppen. De Amerikaanse overheidsobligaties brachten sinds Nieuwjaar gemiddeld 7,79 procent op. De kloof van 4,71 procentpunt tussen staatspapier en bedrijfsobligaties is sinds 2000 niet meer zo groot geweest. Investeerders vragen gemiddeld 2,84 procentpunt extra rente om Amerikaanse bedrijfsobligaties te kopen in plaats van veilig staatspapier.

In juni, toen er nog geen sprake was van de kredietcrisis, bedroeg deze risicopremie slechts de helft.
De grootste problemen doen zich voor met de obligaties van bedrijven die actief zijn in de woningbouw, de vastgoedontwikkeling en de hypotheekverstrekking, sectoren die zwaar lijden onder de vastgoed- en kredietcrisis. Een voorbeeld: Residential Capital (ResCap), een hypotheekverschaffer uit Minneapolis met een schuldenberg van 16,6 miljard dollar. Moody’s geeft ResCaps bedrijfsobligaties een erg lage Ba3-rating.

Investeerders vragen een torenhoge risicopremie van 21 procentpunt om ResCaps obligaties van 6,375 procent met een looptijd tot 2010 te kopen. Het extra rendement moet de grote kans op een faillissement compenseren.
Maar zelfs indien het percentage wanbetalingen op Amerikaanse bedrijfsobligaties in 2008 oploopt tot 4,7 procent, ligt dat cijfer nog steeds beneden het langetermijngemiddelde van 5 procent, besluit Moody’s enigszins geruststellend.

Ook in de rest van de wereld regent het verlagingen van de kredietrating van bedrijfsobligaties. Standard & Poor’s meldt dat wereldwijd 662 bedrijven een ratingverlaging boven het hoofd hangt. Dat is 2 procent meer dan in november en 27 procent meer dan het gemiddelde van de voorbije twaalf maanden. De VS tekenen voor 68 procent van de bedrijven waarvoor een lagere kredietrating dreigt, Europa voor 17 procent. De sectoren die het meest risico lopen zijn consumentenproducten, media en vrije tijd.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud