Wat komt niet in aanmerking?

- Geld dat op Belgische rekeningen staat of cash geld.

- Geld dat na 1 juni 2003 op een buitenlandse rekening werd geplaatst.

- Niet aangegeven beroepsinkomsten van na 31 december 2001.

- Geld afkomstig van criminele activiteiten, zoals BTW-carrousels of drugs- en wapenhandel.

- Geld waarnaar de fiscus, een socialezekerheidsinstelling of sociale-inspectiedienst een onderzoek voert, op voorwaarde dat u schriftelijk op de hoogte bent gebracht van dat onderzoek.

- Geld dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijk onderzoek of een opsporingsonderzoek. Justitie heeft echter geen enkele verplichting om u te informeren als er een gerechtelijk onderzoek wordt gevoerd. Hetzelfde geldt voor een opsporingsonderzoek.

- Erfenissen van mensen die overleden zijn na 31 december 2002.

- Erfenissen van overlijdens vóór 1 januari 2003 indien geen enkele aangifte van nalatenschap werd ingediend. Als men slechts aangifte heeft gedaan van een deel van de erfenis, zou het verzwegen deel in aanmerking kunnen komen voor de EBA. De wetteksten zijn echter onduidelijk op dat vlak. Bovendien is het aan de gewesten om te bepalen of ontdoken successierechten onder de EBA vallen. Voorlopig bestaat daar in Vlaanderen geen politieke meerderheid voor. Duidelijkheid over de Vlaamse successierechten komt er ten vroegste na de regionale verkiezingen van juni 2004.

- Verzekeringproducten vallen niet onder de regeling. Ook de populaire Tak 21-producten (verzekeringen met een voorafgekend rendement, zoals verzekeringsbons) en Tak 23-beleggingen (beleggingsfondsen gekoppeld aan een levensverzekering) komen voorlopig niet in aanmerking. Dat hoeft geen probleem te zijn omdat deze producten niet onder de Europese spaarrichtlijn vallen en dus vanaf 2005 niet onder de verplichte informatie-uitwisseling tussen de Europese landen vallen.

20872071

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud