Welke gelden en effecten komen in aanmerking?

Inkomsten waarop geen belastingen werden betaald (zwart geld) en de niet aangegeven opbrengsten van geld waarop wel belastingen zijn betaald (grijs geld) kunnen van de EBA genieten.

- Alle sommen, kapitalen of roerende waarden die voor 1 juni 2003 in het buitenland op een rekening staan. Die rekening moet op uw naam staan of op een rekening waarvan u kunt aantonen dat u de uiteindelijk gerechtigde bent. Of u de naakte eigenaar of de vruchtgebruiker van het geld bent, speelt geen rol.

- Alle effecten in België en het buitenland, ongeacht of ze op een effectenrekening staan of in kluizen of thuis worden bewaard. Het gaat onder meer om alle aandelen, kasbons, obligaties en deelbewijzen van beleggingsfondsen. De effecten aan toonder moeten minstens gedurende drie jaar op een effectenrekening worden geplaatst bij een Belgische of buitenlandse bank. Ook hier moet u kunnen bewijzen dat de effecten voor 1 juni 2003 in uw bezit waren. Voor effecten aan toonder kan dat onder meer via aankoopborderellen of rekeninguittreksels.

Enkele voorbeelden van beleggingen die in aanmerking komen voor de EBA:

- een spaarrekening in Luxemburg

- euro-obligaties die u bewaart in een kluis in Luxemburg

- kasbons of fondsen die u bewaart in een kluis bij uw bank

20872071

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud