Wereldbank: kritiek op Wolfowitz zwelt aan

De kritiek op Paul Wolfowitz, de voorzitter van de Wereldbank die in opspraak is gekomen wegens nepotisme, neemt toe, voornamelijk uit Europese landen.

(tijd) De vertegenwoordigers van Duitsland en Groot-Brittannië binnen het leidinggevend orgaan van de instelling, die de arme landen moet helpen, hebben zich zaterdag van hem gedistantieerd. Zondag vindt de semestriële vergadering van de instelling plaats.

De affaire "heeft de bank beschadigd en had niet moeten plaatsvinden", stelde de Britse minister voor Ontwikkeling Hilary Benn in een mededeling. Niettemin wil ze dat het proces dat in gang werd gezet door de raad van bestuur van de Wereldbank wordt gerespecteerd. De raad onderzoekt de beschuldigingen en heeft beloofd snel klaarheid te zullen scheppen.

Haar Duitse evenknie Heidemarie Wieczorek-Zeul vindt dan weer dat het aan de gewezen nummer twee van het Pentagon zelf is "te beslissen of hij, gezien zijn vergissing, op een geloofwaardige manier zijn opdracht kan vervullen". De minister voegt er nog aan toe dat Wolfowitz zich wilde laten gelden als een "geëngageerde bondgenoot" in de strijd tegen corruptie in de arme landen.

Wolfowitz, één van de architecten van de oorlog in Irak, wordt ervan beschuldigd kort na zijn aantreden in 2005 een forse verhoging van het loon van zijn gezellin, die voor de Wereldbank werkte, te hebben doorgevoerd, zonder het fiat van de bestuurders van de instelling. Hij heeft zich al verontschuldigd, maar de zaak is niet gesloten.

De affaire is ook vervelend voor de regering Bush, die Wolfowitz twee jaar terug had genomineerd. "De bal ligt in het kamp van de voorzitter" van de instelling, luidt het vanuit Europese hoek.

De werknemers van de Wereldbank en een groot aantal ngo's hebben publiek om zijn ontslag gevraagd.

De aankomst van ministeriële delegaties vrijdag in Washington van ministeriële delegaties voor de vergaderingen van de Wereldbank en het IMF hebben al aanleiding gegeven voor gesprekken in de coulissen. Het Ontwikkelingscomité van de Wereldbank vergadert zondag. Het is niet uitgesloten dat de bestuurders opnieuw rond de tafel gaan zitten.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud