Meer belasting voor 36 coördinatiecentra

Liefst 36 multinationals moeten samen 120 miljoen euro extra belastingen betalen. Dat is het gevolg van een recente beslissing van de Europese Commissie. Die oordeelde dat hun statuut van coördinatiecentrum eind 2005 is vervallen en dat ze daardoor gewoon belast worden in de vennootschapsbelasting.

(tijd) - De Europese Commissie ligt al enkele jaren met België in de clinch over de coördinatiecentra. Die verrichten tegen fiscaal gunstige voorwaarden financiële transacties voor multinationals. Maar de EU beschouwt dat systeem als staatssteun.

Om het wegvallen van het gunstregime op te vangen, creëerde België de notionele intrestaftrek. Die biedt bedrijven met veel eigen vermogen een aanzienlijk belastingvoordeel. Europa keurde dat regime wel goed, omdat het openstaat voor alle bedrijven en dus niet concurrentievervalsend is.

Intussen zijn er nog steeds zo'n 150 coördinatiecentra actief in ons land. De ontslagnemende minister van Financiën Didier Reynders (MR) ijvert al enkele maanden voor een verlenging van het systeem tot eind 2010. Erkenningen die vroeger vervallen, moeten volgens hem tot die datum kunnen worden verlengd. De Europese Commissie is het daar niet mee eens.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud