Quaden slaat inflatiealarm

©BELGA

De Belgische inflatie stijgt in 2008 tot 2,9 procent, het hoogste peil in 17 jaar. Dat blijkt uit de economische vooruitzichten van de Nationale Bank. De uitzonderlijk hoge inflatie leidt tot een sterke overschrijding van de loonnorm. Gouverneur Guy Quaden is erg bezorgd. 'Er is onbetwistbaar een inflatieprobleem.'

(tijd) - De versnelling van de inflatie is vooral te wijten aan de forse stijging van de olie- en voedselprijzen. De inflatie neemt toe van gemiddeld 1,8 procent dit jaar tot 2,9 procent volgend jaar. De gezondheidsindex, die geen rekening houdt met benzine, diesel, alcohol en tabak, stijgt met 1,7 procent in 2007 en met 2,6 procent in 2008. Quaden begrijpt dat de bevolking ongerust is. 'De inflatie is de belangrijkste bekommernis, niet alleen van de bevolking maar ook van de centrale bankiers.'

Aangezien de lonen zijn gekoppeld aan de gezondheidsindex versnelt ook de stijging van de loonkosten. De Nationale Bank ziet de uurlonen in 2007-2008 met 5,8 procent toenemen. Volgens de loonnorm mogen de uurlonen slechts met 5 procent stijgen.
Toch wil Quaden de toestand niet dramatiseren. 'De koopkracht van de gezinnen blijft stijgen, vooral dankzij de toename van de werkgelegenheid. Meer Belgen hebben een job. Voorts compenseert de loonindexering het grootste deel van de prijsstijgingen.'

'Om de inflatie onder controle te houden moet iedereen waakzaam zijn', beklemtoont Quaden. 'Bij loononderhandelingen moet men redelijk zijn. Dat geldt ook voor topmanagers, die het goede voorbeeld moeten geven. Ik ben geschokt door cijfers over de lonen van sommige Duitse topmanagers. De ondernemingen mogen de stijgende grondstoffenprijzen niet als excuus gebruiken voor overdreven prijsverhogingen.'

Ten slotte waarschuwt Quaden de regering voor contraproductieve maatregelen. 'Wat men niet moet doen, is iedereen een stookoliecheque geven of prijscontroles herinvoeren. De meerderheid van de bevolking kan de duurdere stookolie betalen en moet worden aangemoedigd om energie te besparen. Wat wel mogelijk is, zijn specifieke maatregelen voor de armste gezinnen.' WV

Foto: Belga

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud