Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Belg parkeert record op zichtrekening

Belgische spaarders verkiezen dezer dagen veiligheid en liquiditeit boven rendement. Net als de spaarboekjes breken ook de zichtrekeningen het ene record na het andere. Met 47,2 miljard euro lag het bedrag op de zichtdeposito’s eind mei liefst 8,4 procent hoger dan twaalf maanden eerder.

Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank van België. Het gaat om rekeningen van Belgische gezinnen en instellingen zonder winstoogmerk. Het recordbedrag is verrassend omdat die rekeningen geen of nauwelijks intrest opleveren. Op de meeste zichtrekeningen geldt een brutorente van 0 à 0,25 procent op jaarbasis. Op die minieme intrest is bovendien altijd een roerende voorheffing van 21 procent verschuldigd.

Volgens Pamela Renders, de woordvoerster van de bankenfederatie Febelfin, kan de crisis het recordbedrag deels verklaren. ‘Spaarders verkiezen vandaag veiligheid en liquiditeit boven rendement.’

Bij Belfius verwijst men naar de lage rentes op de spaarboekjes, waardoor spaarders minder snel geld van hun zichtrekening overschrijven naar hun spaarboekje. Deze week verlaagden enkele banken nog hun rentetarieven voor spaarboekjes.

Spaarders kiezen vandaag veiligheid en liquiditeit boven rendement
Pamela Renders,
Febelfin

Volgens Hans Mariën van Deut­sche Bank let de Belg in crisistijden bovendien meer op zijn uitgaven, waardoor ‘de doorlooptijd van het geld op de zichtrekening iets langer is dan gewoonlijk’.

Ondanks het recordbedrag spreken de grootbanken niet van een explosieve stijging van de zicht­deposito’s. De toename van de voorbije maanden lijkt een voortzetting van een trend die al jaren aanhoudt.

Tempo

Het valt op dat het groeitempo van de inlagen op zichtrekeningen op lange termijn gelijke tred houdt met dat van spaarboekjes. Sinds eind 1999 steeg het uitstaande bedrag op zichtrekeningen met 122 procent. Het bedrag op spaarboekjes, dat eind mei 226 miljard euro bedroeg, groeide over diezelfde periode met 126 procent, nauwelijks meer.

Dat Belgen meer geld parkeren op hun bankrekeningen, komt vooral omdat ze door de aanhoudende crisissfeer op de financiële markten minder investeren in aandelen of beleggingsfondsen. Kasbons zijn door de lage rente minder interessant dan vroeger. Bovendien spelen ook de inflatie en de economische groei een rol. Daardoor nemen de lonen toe.

Ten slotte repatriëren steeds meer Belgen geld uit het buitenland omdat het moeilijker wordt buitenlandse tegoeden verborgen te houden voor de Belgische fiscus.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud