Belgische spaarder financiert overheid en buitenland

De spaarcenten die de Belgische gezinnen bij de banken deponeren - 335 miljard euro, waarvan 218 miljard euro op de ‘gereglementeerde’ spaarboekjes - maken een derde uit van de werkingsmiddelen van de banken.

Van dat spaargeld vloeit slechts een derde (111 miljard euro) naar de gezinnen terug, in de vorm van onder meer woonleningen en consumentenkredieten.

Van het spaaroverschot van de gezinnen, 224 miljard euro, vloeit een belangrijk stuk naar de overheid. Die krijgt veel meer financiering van de banken dan wat ze er zelf in steekt.

Een aanzienlijk deel van het Belgische spaargeld stroomt ook naar het buitenland. In ons land zijn immers enkele buitenlandse banken actief, zoals Deutsche Bank België en Rabobank België, die hier spaardeposito’s inzamelen maar het geld vervolgens naar hun moederbank in het buitenland versluizen. Bovendien gebruikt een groep als KBC Belgisch spaargeld om activiteiten te financieren van haar dochtermaatschappijen in het buitenland die daar geen depositobasis hebben.

Een klein deel van het spaaroverschot van de gezinnen dient om bedrijven in België te financieren. De kredietverlening aan de bedrijven ligt ongeveer een kwart hoger dan de geldbedragen die de bedrijven zelf bij de banken hebben gedeponeerd.

De cijfers hebben betrekking op de toestand eind 2012 en zijn afkomstig uit het rapport over de structurele bankhervormingen dat de Nationale Bank maandag publiceerde. 

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Partner content