Drie pensioenfondsen op tien in de penarie

66 pensioenfondsen moeten op last van waakhond FSMA een herstelplan opstellen (foto: Thierry du Bois) ©Thierry du Bois

Liefst 30 procent van de Belgische pensioenfondsen heeft onvoldoende reserves en moet van de toezichthouder FSMA een herstelplan uitwerken. Dat is bijna een verdubbeling in een jaar tijd.

66 van de zowat 220 pensioenfondsen hadden eind 2011 een herstel- of saneringsplan, omdat ze te weinig vermogen hadden tegenover hun verplichtingen. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) op een vraag van Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen).

'De sterke toename is vooral te wijten aan de daling van de beurzen', zegt de FSMA. Dat laat zich voelen, want pensioenfondsen beleggen zowat een derde van hun reserves in aandelen. De FSMA verwacht niet meteen beterschap in 2012. 'Men kan ervan uitgaan dat de situatie vergelijkbaar is met eind 2011.'

Aanvullend pensioen

Pensioenfondsen en verzekeraars bieden loontrekkenden een aanvullend pensioen boven op hun wettelijk pensioen. De verzekeraars waarschuwden er vorige week nog voor dat ze door de lage rente de verplichte rendementen van 3,25 en 3,75 procent niet meer kunnen betalen.

Het zou geen goed signaal zijn voor de markten als de Belgische staat een nieuwe waarborg zou uitschrijven voor de aanvullende pensioenen

Vincent Van Quickenborne

Minister van Pensioenen

Van Quickenborne sluit alvast uit dat de overheid de aanvullende pensioenen, net zoals spaargeld, zal waarborgen. 'Het zou geen goed signaal zijn voor de financiële markten als de Belgische staat een nieuwe waarborg uitschrijft voor de aanvullende pensioenen. Het gaat om meer dan 60 miljard euro, of bijna 20 procent van het bruto binnenlands product'.

Evenmin wil Van Quickenborne de wettelijke minimumrendementen voor groepsverzekeringen verlagen. 'De daling van de tienjaarsrente tot 2,8 procent is geen voldoende reden om de rendementsgarantie onmiddellijk te herzien.'

Bijstorten

Als een pensioenfonds een tekort heeft, moet de werkgever bijstorten. Bij groepsverzekeringen zullen de verzekeraars het moeten oplossen. 'Als de verzekeraar er niet in slaagt om het rendement te halen, moet hij uit zijn reserves putten of een kapitaalverhoging doorvoeren', merkt Van Quickenborne droog op.

De Vriendt vindt dat er lessen moeten worden getrokken. 'De tweede pensioenpijler is geen mirakeloplossing. Als je de pensioenen afhankelijk maakt van de beurs, maak je je kwetsbaar. Daarom vinden wij dat er in de eerste plaats moet worden ingezet op het wettelijk pensioen.'

Ondanks de forse stijging van het aantal herstelplannen ziet de FSMA geen grote problemen. 'We treden proactief op en er zijn geen liquiditeitstekorten. Overigens zijn er veel minder herstelplannen dan in 2008, toen het er 115 waren', relativeert FSMA-woordvoerder Jim Lannoo.

Ook de vereniging van pensioenfondsen maakt zich geen grote zorgen. 'Werkgevers storten meestal snel bij als er tekorten ontstaan',  zegt voorzitter Philip Neyt. Hij merkt op dat vooral jonge fondsen te weinig reserves hebben.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud