'ECB focust op inflatie'

Peter Praet (foto: Bloomberg)

Centrale banken moeten meer aandacht hebben voor financiële stabiliteit, maar prijsstabiliteit moet de belangrijkste doelstelling blijven. Dat heeft Peter Praet, directeur van de Europese Centrale Bank (ECB), gezegd op een conferentie in Federal Reserve van Chicago en de ECB in Boston.

'Sommige mensen bepleiten een ingrijpende hervorming van de strategie van de centrale banken. Ze vinden dat prijsstabiliteit en financiële stabiliteit even belangrijke doelstellingen moeten worden.'

Praet verwijst hiermee onder meer naar econoom Paul De Grauwe, die vorig weekend in De Tijd een dergelijke oproep deed.

De ECB-directeur is het daar niet mee eens. 'Ik vind dat een belangrijke verandering van het institutionele en strategische kader voor het monetair beleid niet nodig is. Maar dat betekent niet business as usual.'

Jackson Hole

Met 'business as usual' verwijst Praet naar de Jackson Hole-consensus. Volgens die visie moeten centrale banken alleen reageren op forse koersschommelingen van de financiële markten als zij de inflatieprognose op korte termijn beïnvloeden.' Praet herinnert eraan dat de monetaire analyse van de ECB - de aandacht voor de geldhoeveelheid en kredietverlening - helpt om risico's voor de financiële stabiliteit op te sporen.

Hij beklemtoont dat er een coördinatie nodig is tussen het monetair en het financieel beleid. 'Er bestaat een krachtige interactie tussen de financiële en economische toestand.'

Eurolanden

Maar Praet merkt ook op dat niet de ECB maar de eurolanden de eerste verantwoordelijke zijn voor de financiële stabiliteit. 'Financiële stabiliteit moet vooral worden nagestreefd door het microprudentieel en macroprudentieel beleid.'

Het microprudentieel beleid is het toezicht op de gezondheid van individuele financiële instellingen. Het macroprudentieel beleid waakt over de stabiliteit van het financieel systeem. In België is de Nationale Bank voor beide taken verantwoordelijk.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud