Advertentie

Bedrijfsverlies Innogenetics stijgt tot 25,7 miljoen euro

Het Gentse biofarmaciebedrijf Innogenetics heeft in 2006 het bedrijfsverlies uitgediept tot 25,7 miljoen euro. In 2005 werd een bedrijfsverlies van 20,0 miljoen euro genoteerd.

(tijd) De totale opbrengsten stegen met 10,6 procent tot 53,7 miljoen euro, vooral door een toename in de afdeling Diagnostica. De uitgaven voor O&O verminderden met 8,1 procent en bedroegen 29,8 miljoen euro. Maar de stijging in de kosten voor marketing en verkoop en de belangrijke toename van de administratieve kosten zorgden voor een toename van de overige exploitatielasten tot 31,8 miljoen euro.

De geconsolideerde nettokasuitstroom bedroeg 34 miljoen euro en is grotendeels te verklaren door gerechtskosten in de Verenigde Staten.

Eind december 2006 bedroeg de kaspositie van Innogenetics 22,3 miljoen euro, tegenover 56,3 miljoen euro eind 2005. Het bedrijf wijt die sterke daling vooral aan de rechtszaak tegen Abbott, betalingen met betrekking tot de Roche-licentie en investeringen in intellectuele eigendom.

Een Amerikaanse rechtbank heeft Abbott verplicht 7 miljoen schadevergoeding te geven aan Innogenetics voor octrooiinbreuk. Maar Innogenetics rekent nog altijd op meer. 'De sterke unanieme juryuitspraak, en het verdict van de rechtbank overtuigen ons dat we de beroepsprocedure zullen winnen', zegt Frank Morich, de CEO van Innogenetics.

Om het strategisch plan van het bedrijf veilig te stellen heeft de raad van bestuur aan het directiecomite gevraagd om 'daadkrachtig e e n of meer van de volgende wegen te volgen': een alliantie voor de therapeutische afdeling met een strategische partner, het in licentie geven van intern ontwikkelde technologie in het therapeutische domein, een verdere herstructurering van de bedrijfsactiviteiten en/of de uitgifte van nieuwe financiele instrumenten.

Bert Lauwers

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud