Advertentie

Nettoverlies Resilux in 2006 dubbel zo groot als verwacht

Het nettoverlies van petflessenproducent Resilux bedroeg vorig jaar 2,7 miljoen euro. Ten opzichte van 2005 is dit bijna een halvering. Toch blijft het verlies dubbel zo groot als algemeen verwacht. Analisten gingen uit van een verlies van 1,2 miljoen euro. De bedrijfskasstroom steeg 39,1 procent tot 16,4 miljoen euro. Ook hier blijft Resilux onder de verwachtingen van de analisten, die mikten op een stijging tot 17,2 miljoen euro.

(tijd) De toegevoegde waarde (de omzet zonder de inkochte goederen) steeg met 21,3 procent tot 34,1 miljoen euro. De toegevoegde waarde is voor Resilux een betere parameter dan het omzetcijfer, aangezien deze geen rekening houdt met de grondstoffencomponent van de verkoopprijzen.

Resilux produceert zowel voorvormen als afgewerkte flessen. De productie van voorvormen steeg in 2006 met 28 procent tot 2,643 miljoen stuks. De stijgingen deden zich vooral voor in Spanje, Portugal, Oost-Europa, Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk. De Duitse markt, na een jarenlange achteruitgang, trekt weer aan. De verkoop van afgewerkte flessen steeg tot 418 miljoen euro in 2006, een stijging met 10,3 procent. Deze stijging was in grote mate te danken aan de Duitse en Amerikaanse markten.

De vraag naar barrièreproducten steeg in 2006 met 66,7 procent. Barrièreproducten zijn PET-flessen, bestaande uit verschillende lagen, met verschillende chemische componenten. Zij worden geproduceerd om de inhoud te beschermen van, bijvoorbeeld, lucht, CO2, licht en UV-licht. Als gevolg van de technologische evolutie neemt het aantal toepassingen toe. De productie van barrièreproducten is een ingewikkeld opgave en levert een hoge toegevoegde waarde op. Het aantal spelers in deze markt is beperkt. Resilux verwacht veel van deze markt. 'De toegenomen vraag naar barrièreproducten biedt mooie vooruitzichten,' luidt het bij gedelegeerd bestuurder Dirk De Cuyper, 'bijvoorbeeld voor bier in Oost-Europa en voor fruitsap in België'. Resilux verwacht een stijgende vraag naar melk in PET-flessen in 2008 en 2009.

In 2007 ligt de klemtoon op de schuldafbouw en de creatie van toegevoegde waarde. In de eerste twee maanden van 2007 zag Resilux een volumestijging van 20 procent. Over het ganse jaar is het management gematigd positief. 'Winst ligt binnen bereik', zei financieel directeur Luc Verstuyft. De marges blijven op een laag niveau maar consolidatie in de sector moet de overcapaciteit wegwerken.

Laurent Willaert

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud